Tag: sump

Konsultacje planu mobilności miejskiej

Aktualności

Zapoznaj się z gotowym projektem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040) razem z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Zapraszamy mieszkańców oraz innych interesariuszy do zgłaszania uwag do dokumentu.


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu warsztatowym dotyczącym powstającego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Odbędzie się ono w środę 22 listopada o 17:00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16.


Założenia dla projektu SUMP dla ŁOM

Aktualności

Trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z perspektywą do 2030 i 2040 r. To ważny dokument, który wskaże kierunki rozwoju komunikacji i transportu publicznego w ŁOM. Dostępne są już założenia Planu. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem i składania uwag.


Badania preferencji komunikacyjnych

Aktualności

Rozpoczynamy badania preferencji komunikacyjnych, które będą prowadzone w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą 2040) (w skrócie: SUMP dla ŁOM). Zapraszamy do wzięcia udziału w wywiadzie, gdy zadzwoni ankieter.