Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu warsztatowym dotyczącym powstającego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Odbędzie się ono w środę 22 listopada o 17:00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16.

Zapraszamy mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego do wzięcia udziału w spotkaniach dotyczących kierunków działań proponowanych w powstającym dokumencie. Harmonogram spotkań konsultacyjnych.

Na spotkanie można zapisać się poprzez formularz online: https://forms.office.com/e/jqKLLyYz3z lub telefonicznie: +48 539 039 404.


W trakcie konsultacji zostaną zaprezentowane wyniki dotychczasowych prac nad Planem. Uczestnicy będą mogli również przedyskutować i zaproponować własne działania w zakresie komunikacji zbiorowej i indywidualnej (w tym rowerowej i pieszej).

Wstępny projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dostępny jest tutaj.

Uwagi oraz wnioski do projektu SUMP można zgłosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: biuro@lom.lodz.pl wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do Wstępnego projektu SUMP ŁOM” lub przez formularz elektroniczny: https://forms.office.com/e/4z0JX2jkXs.
Opinia powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres e-mail wnioskodawcy oraz treść wniosku.
Termin zgłaszania wniosków – 30.11.2023 r.