Biletomaty

Biletomaty mobilne w autobusach MZK Pabianice i MPK-Łódź oraz tramwajach (pierwszy wagon)

W sprzedaży:

 • bilety okresowe, jednorazowe i czasowe pabianickie
 • bilety okresowe i czasowe łódzkie,
 • bilety jednorazowe łaskie na linię D (tylko biletomaty w autobusach MZK),
 • Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki,
 • Wspólny Bilet Aglomeracyjny,
 • bilety strefowe ŁKA.

Płatność:

 • karta płatnicza
 • BLIK

Biletomaty stacjonarne na przystankach

Lokalizacje:

 • Pabianice, Kilińskiego / SDH,
 • Pabianice, Kilińskiego / Zamkowa,
 • Pabianice, Grota-Roweckiego / Gryzla,
 • Pabianice, Jana Pawła II / szpital,
 • Pabianice, Dworzec PKP,
 • Łódź, pl. Niepodległości,
 • Łódź, al. Mickiewicza – Piotrkowska/centrum,
 • Łódź, ul. Zachodnia / ul. Zielona,
 • Łódź, ul. Zachodnia / ul. Legionów,
 • Łódź, ul. Zachodnia / Manufakrura,
 • Łódź, dworzec Łódź Fabryczna,
 • Łódź, ul. Narutowicza / ul. Kilińskiego,
 • Łódź, ul. Narutowicza / ul. Kopcińskiego,
 • Łódź, ul. Żeromskiego / ul. Zielona,
 • Łódź, ul. Aleksandrowska / ul. Traktorowa,
 • Łódź, ul. Zgierska / ul. Dolna,
 • Łódź, ul. Zgierska / ul. Julianowska,
 • Łódź, ul. Przybyszewskiego / ul. Tatrzańska,
 • Łódź, ul. Rzgowska / ul. Paderewskiego,
 • Łódź, al. Bandurskiego – Łódź Kaliska,
 • Łódź, al. Wyszyńskiego / ul. Retkińska,
 • Łódź, al. Piłsudskiego / ul. Kopcińskiego,
 • Łódź, ul. Puszkina / ul. Chmielowskiego,
 • Łódź, Rondo Solidarności,

W sprzedaży:

 • bilety okresowe, jednorazowe i czasowe pabianickie,
 • bilety okresowe i czasowe łódzkie,
 • bilety jednorazowe łaskie na linię D (tylko biletomaty w Pabianicach),
 • Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki,
 • Wspólny Bilet Aglomeracyjny,
 • bilety strefowe ŁKA.

Płatność:

 • gotówka
 • karta płatnicza
 • BLIK

Jak obsłużyć? Poradnik VIDEO

Instrukcja obsługi:

W przypadku zakupu biletu jednorazowego należy:

 1. wybrać na ekranie dotykowym rodzaj oraz liczbę biletów (przyciskami „+” i „-„),
 2. wybrać formę płatności (w biletomatach mobilnych tylko BLIK lub karta płatnicza, w stacjonarnych – także gotówka),
 3. zapłacić za bilety (automaty stacjonarne wydają resztę),
 4. odebrać bilety,
 5. bilet należy skasować w kasowniku.

W przypadku zakupu biletu okresowego na Migawce należy:

 1. włożyć Migawkę do oznaczonego czytnika,
 2. wybrać jedną z czterech kieszeni biletowych, w której zostanie zakodowany bilet,
 3. wybrać rodzaj biletu (przedłużenie tego samego biletu bądź zupełnie inny rodzaj),
 4. wybrać datę początku ważności,
 5. wybrać formę płatności (w biletomatach mobilnych tylko BLIK lub karta płatnicza, w stacjonarnych – także gotówka),
 6. zapłacić za bilety (automaty stacjonarne wydają resztę),
 7. wyjąć Migawkę z czytnika.

Kontakt, reklamacje:

W razie wątpliwości, informacji udziela dyspozytor MZK pod całodobowym numerem telefonu 42 215 37 59. Można wysłać e-mail na adres biletomaty@mzkpabianice.pl.

Reklamacje związane z transakcjami w biletomatach można zgłaszać e-mailowo na adres reklamacje@mzkpabianice.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Klienta MZK przy ul. Narutowicza 9 w Pabianicach (tel. 42-215-32-88), jak i również w pozostałych Punktach Sprzedaży Biletów (Dworzec PKP i pętla Waltera-Jankego).

Reklamacje należy zgłaszać na formularzu, który jest dostępny do pobrania TUTAJ bądź w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta i Punktach Sprzedaży Biletów.