Ulgi na linii D – ZKM Łask

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami linii D są uprawnieni:

 • dzieci do lat 4,
 • osoby, które ukończyły 70 lat,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz ich opiekunowie w czasie podróży,
 • dzieci do 18 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z opiekunem, z dokumentem potwierdzającym tożsamość,
 • posłowie i senatorowie RP,
 • umundurowani funkcjonariusze KPP w Łasku,
 • zasłużeni honorowi dawcy krwi.

Do korzystania z ulgi 50% na przejazd autobusami linii D są uprawnieni:

 • kombatanci,
 • emeryci i renciści oraz osoby o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź przez inne organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie,
 • studenci.

Do korzystania z ulgi uczniowskiej na przejazd autobusami linii D są uprawnieni:

 • uczniowie dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
 • dzieci od 4 do 7 lat,
 • dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nieobjęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności – na podstawie zaświadczenia lub ważnej legitymacji.