Cennik biletów lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach

Ceny biletów lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach, na podstawie uchwały Nr XLVI/476/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 2836):

JEDNA STREFA – SIEĆ LINII MZK PABIANICE
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
40-minutowy jednostrefowy z Kartą Pabianiczanina 3,00 zł 1,50 zł
40-minutowy jednostrefowy 4,00 zł 2,00 zł
24-godzinny jednostrefowy z Kartą Pabianiczanina 9,00 zł 4,50 zł
24-godzinny jednostrefowy 12,00 zł 6,00 zł
Grupowy 10+1 15,00 zł
7-dniowy imienny jednostrefowy z Kartą Pabianiczanina 28,00 zł 14,00 zł
7-dniowy imienny jednostrefowy 38,00 zł 19,00 zł
14-dniowy imienny jednostrefowy z Kartą Pabianiczanina 48,00 zł 24,00 zł
14-dniowy imienny jednostrefowy 68,00 zł 34,00 zł
30-dniowy imienny jednostrefowy z Kartą Pabianiczanina 84,00 zł 42,00 zł
30-dniowy imienny jednostrefowy 120,00 zł 60,00 zł
30-dniowy na okaziciela jednostrefowy 129,00 zł
90-dniowy imienny jednostrefowy z Kartą Pabianiczanina 220,00 zł 110,00 zł
90-dniowy imienny jednostrefowy 330,00 zł 165,00 zł
DWIE STREFY – SIEĆ LINII MZK PABIANICE
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
60-minutowy dwustrefowy z Kartą Pabianiczanina 3,80 zł 1,90 zł
60-minutowy dwustrefowy 5,00 zł 2,50 zł
24-godzinny dwustrefowy z Kartą Pabianiczanina 11,00 zł 5,50 zł
24-godzinny dwustrefowy 14,00 zł 7,00 zł
7-dniowy imienny dwustrefowy z Kartą Pabianiczanina 36,00 zł 18,00 zł
7-dniowy imienny dwustrefowy 46,00 zł 23,00 zł
14-dniowy imienny dwustrefowy z Kartą Pabianiczanina 58,00 zł 29,00 zł
14-dniowy imienny dwustrefowy 90,00 zł 45,00 zł
30-dniowy imienny dwustrefowy z Kartą Pabianiczanina 98,00 zł 49,00 zł
30-dniowy imienny dwustrefowy 150,00 zł 75,00 zł
30-dniowy na okaziciela dwustrefowy 159,00 zł
90-dniowy imienny dwustrefowy z Kartą Pabianiczanina 270,00 zł 135,00 zł
90-dniowy imienny dwustrefowy 390,00 zł 195,00 zł
WSPÓLNY BILET ŁÓDZKO-PABIANICKI (MZK Pabianice + MPK Łódź)
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
30-dniowy imienny z Kartą Pabianiczanina lub Kartą Łodzianina 206,00 zł 103,00 zł
30-dniowy imienny 230,00 zł 115,00 zł
90-dniowy imienny z Kartą Pabianiczanina lub Kartą Łodzianina 540,00 zł 270,00 zł
90-dniowy imienny 599,20 zł 299,60 zł
Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki ważny jest:
– we wszystkich strefach pabianickiej komunikacji autobusowej,
– we wszystkich strefach łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym na liniach 41 i N4B).

Szczegóły oferty WBŁP (w tym ulgi, punkty sprzedaży) – można znaleźć
TUTAJ
WSPÓLNY BILET AGLOMERACYJNY+ (kolej + komunikacja miejska)
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
30-dniowy imienny STREFA A+ (Pabianice + Łódź + Zgierz) 280,40 zł 140,20 zł
30-dniowy imienny STREFA B+ (do Łasku) 348,00 zł 174,00 zł
30-dniowy imienny STREFA C+ (do Zduńskiej Woli) 383,00 zł 191,50 zł
30-dniowy imienny STREFA D+ (do Sieradza) 433,00 zł 216,50 zł
Wspólny Bilet Aglomeracyjny+ ważny jest:
– we wszystkich strefach pabianickiej komunikacji autobusowej,
– we wszystkich strefach łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym na liniach 41 i N4B),
– we wszystkich strefach MUK Zgierz,
– w strefie miejskiej i podmiejskiej ZKM Łask, tj. na terenie Gminy Łask (dla biletu B+),
– w strefie miejskiej MPK Zduńska Wola na liniach 1, 2, 3, 5, 10, 11 (dla biletu C+)
– we wszystkich strefach MPK Sieradz (dla biletu D+),
– w pociągach POLREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w zależności od zasięgu stref: A+ (Pabianice, Łódź, Zgierz), B+ (do Łasku), C+ (do Zduńskiej Woli), D+ (do Sieradza).

Szczegóły oferty WBA+ (w tym ulgi, punkty sprzedaży) – można znaleźć
TUTAJ

Informacje o Punktach Sprzedaży Biletów znajdują się w dziale SIEĆ SPRZEDAŻY.

Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych znajdują się w dziale ULGI.

Na linii A41 dodatkowo honorowane (oprócz biletów pabianickich oraz Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego i Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego) są także bilety łódzkie.

Kliknij TUTAJ, aby zobaczyć obowiązujące wzory biletów.

Bilety okresowe kodowane są na elektronicznej karcie MIGAWKA. Osoby, które nie mają imiennej MIGAWKI, powinny złożyć wniosek o jej wydanie (w Punktach Sprzedaży Biletów MZK lub na stronie www.migawka.lodz.pl). Czas wyrobienia karty wynosi 5 dni roboczych. Od ręki wydawana jest MIGAWKA na okaziciela. Szczegóły: www.migawka.lodz.pl.