Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów

Całkowita wartość projektu: 194 841 657,78 zł

  • w tym Miasto Pabianice: 169 387 356,22 zł,
  • w tym Gmina Ksawerów: 25 454 301,56 zł

Wartość dofinansowania: 122 111 911,71

  • w tym Miasto Pabianice: 105 067 178,58 zł,
  • w tym Gmina Ksawerów: 17 044 733,13 zł

Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach

Całkowita wartość projektu: 74 291 145,27 zł
Wartość dofinansowania: 51 111 553,46 zł


Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

Całkowita wartość projektu: 17 218 893,00 zł

  • w tym Miasto Pabianice: 1 920 458,17 zł,

Wartość dofinansowania: 11 899 235 zł,

  • w tym Miasto Pabianice: 1 292 593,05 zł

Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice

Całkowita wartość projektu: 5 972 402,64 zł
Wartość dofinansowania: 5 076 542,24 zł