Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów

Całkowita wartość projektu: 146 388 450,00 zł

  • w tym Miasto Pabianice: 123 012 300,00 zł,
  • w tym Gmina Ksawerów: 23 376 150,00 zł

Wartość dofinansowania: 99 714 225,00 zł

  • w tym Miasto Pabianice: 85 555 500,00 zł,
  • w tym Gmina Ksawerów: 14 158 725,00 zł

Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach

Całkowita wartość projektu: 70 558 054,51 zł
Wartość dofinansowania: 48 024 999,96 zł


Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

Całkowita wartość projektu: 17 218 893,00 zł

  • w tym Miasto Pabianice: 1 920 458,17 zł,

Wartość dofinansowania: 11 899 235 zł,

  • w tym Miasto Pabianice: 1 292 593,05 zł

Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice

Całkowita wartość projektu: 5 972 402,64 zł
Wartość dofinansowania: 5 076 542,24 zł