FAQ

1. Czy w autobusach linii D można kasować bilety MZK Pabianice?
Nie. Na linii D obowiązują wyłącznie bilety ZKM Łask oraz Wspólny Bilet Aglomeracyjny strefa B+.

2. Czy w tramwajach linii 41 można kasować bilety MZK Pabianice?
Nie. W tramwajach linii 41 obowiązują wyłącznie bilety łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego oraz Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki (szczegóły TUTAJ) i Wspólny Bilet Aglomeracyjny (szczegóły TUTAJ).

3. Co oznacza przystanek „na żądanie”? Gdzie zlokalizowane są tego typu przystanki?
Przystanek na żądanie oznacza, że kierowca zatrzyma pojazd tylko wówczas gdy oczekują na nim pasażerowie bądź wtedy, gdy pasażer zasygnalizuje konieczność zatrzymania autobusu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Guziki te znajdują się na poręczy obok drzwi. Jeżeli będziemy chcieli wysiąść na takim przystanku, a nie wciśniemy przycisku sygnalizującego taką potrzebę, należy się liczyć z tym, że kierujący ominie przystanek. Pasażerowie wsiadający na przystankach na żądanie powinni oczekiwać w widocznym miejscu. Na rozkładzie jazdy, w liście przystanków, te na żądanie są oznaczone jako (NŻ). Informacje o przystankach na żądanie są też dodatkowo sygnalizowane w zapowiedziach głośnomówiących przystanków. Ponadto, przystanek na żądanie powinien być opatrzony na tablicy przystankowej napisem informującym o takim fakcie.

4. Gdzie można złożyć skargę na jakość usług świadczonych przez MZK Pabianice Sp. z o.o.?
Skargi można składać bezpośrednio do Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, wysyłając skargę na adres poczty elektronicznej sekretariat@mzkpabianice.pl bądź przesyłając ją pocztą tradycyjną pod adres:
MZK Pabianice sp. z o. o.
ul. Lutomierska 48
95-200 Pabianice

Druga możliwość to złożenie skargi do Organizatora transportu miejskiego – funkcję tę sprawuje Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Oto dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Pabianicach – Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
ul. św. Jana 4
95-200 Pabianice
e-mail: komunikacja@um.pabianice.pl

5. Jak wygląda procedura odwoływania się od nałożonych opłat dodatkowych (mandatów)?
Pasażer ma prawo odwołania się od nałożonej kary. Informacja o terminie i sposobie odwołania jest umieszczona na odwrocie druku opłaty (odcinek dla pasażera). Firma kontrolująca ma obowiązek zająć stanowisko w ciągu 30 dni od daty wniesienia odwołania. 
W przypadku złożonego odwołania, decyzję podejmuje Prezes MZK sp. z o.o. W uzasadnionych przypadkach anuluje nałożoną karę. Decyzja ta jest ostateczna.

6. Gdzie zlokalizowane są punkty sprzedaży biletów?
Listę punktów sprzedaży biletów MZK można znaleźć TUTAJ.
Bilety okresowe na linię 41 i sieć łódzkiej komunikacji miejskiej także sprzedawne są w Punktach Sprzedaży Biletów MZK.

7. Jak kupić bilet przez telefon?
Bilety autobusowe można nabyć przy pomocy jednej z trzech aplikacji mobilnych – SkyCash, moBilet lub mPay. Należy ściągnąć aplikację na telefon, zarejestrować się, doładować konto lub ustawić płatność w ciężar karty płatniczej. Zakup biletów odbywa się za pomocą aplikacji. Kontrolerowi biletów należy okazać odpowiedni ekran aplikacji (bez podawania telefonu do ręki). Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.
Przy pomocy aplikacji SkyCash, moBilet i mPay można nabyć również bilety na łódzką komunikację miejską (w tym na linie 41 i N4B). Wówczas jako miasto należy wybrać Łódź.

8. Czy istnieje możliwość zakupu biletu u kierowcy?
Nie. Zakupu biletów można dokonać w biletomatach zlokalizowanych w autobusie (płatność kartą płatniczą lub BLIK), w biletomatach na przystankach, za pośrednictwem aplikacji mobilnych oraz w Punktach Sprzedaży Biletów MZK (Narutowicza 9, Dworzec PKP, pętla Waltera-Jankego) i około 60 punktach handlowych.

9. Czy na linii T obowiązuje taka sama taryfa jak na pozostałych liniach?
Tak. Ceny biletów jednostrefowych i dwustrefowych na linię T są takie same, jak na pozostałe linie MZK Pabianice. Przejazd jednorazowy z Pabianic do Woli Zaradzyńskiej, Gospodarza, Rzgowa i Guzewa kosztuje 5 zł (bilet 60-minutowy normalny), dla posiadaczy Karty Pabianiczanina – 3,80 zł.

10. Czy trzeba płacić za bagaż, w tym wózek dziecięcy?
Przewożenie bagażu, także wózka dziecięcego jest bezpłatne. Należy jednak pamięać, że przewożenie broni, materiałów wybuchowych, żrących, cuchnących i innych przedmiotów mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży, uszkodzenie ciała pasażerów lub uszkodzenie pojazdu (ostre narzędzia, otwarte naczynia z farbą lub smarem, rowery, itp.) jest niedozwolone.

11. Czy trzeba kasować bilet za psa?
Przewóz psa jest bezpłatny w autobusach MZK Pabianice Sp. z o.o. oraz w autobusach i tramwajach MPK-Łódź Sp. z o.o.
W autobusach ZKM Łask na linii D za przewóz zwierząt stosuje się natomiast opłatę o wartości biletu normalnego – nie stosuje się ulg.

12. Czy można skasować jednocześnie trzy bilety jednorazowe, aby uzyskać nominał biletu 24-godzinnego?
Nie można. Chociaż faktycznie cena biletu 24-godzinnego równa się trzem jednorazowym, to aby bilet był honorowany jako całodobowy, należy skasować bilet z nadrukiem „24-godzinny”. Ma to zapobiec próbom oszustwa. W przeciwnym wypadku, trzy osoby jadące wspólnie mogłyby skasować bilet jednorazowy, a potem jedna z nich mogłaby zebrać te bilety i jeździć jeszcze przez całą dobę bez opłat.
Bilet 24-godzinny upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach (w granicach jednej lub dwóch stref, w zależności od rodzaju zakupionego biletu) z możliwością przesiadania się i jest ważny od momentu skasowania przez kolejne 24 godziny.

13. Kto może korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami miejskimi?
Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych znajdują się w dziale ULGI.

14. Kto może korzystać z ulgowych przejazdów autobusami miejskimi?
Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych znajdują się w dziale ULGI.

15. Czy dziecko może korzystać z biletu ulgowego z Kartą Pabianiczanina na podstawie Karty Pabianiczanina rodzica lub opiekuna prawnego?
Dziecko do 4 lat podróżuje autobusami bezpłatnie. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz uczniowie są uprawnieni do korzystania z biletu ulgowego z Kartą Pabianiczanina wyłącznie na podstawie swojej własnej Karty Pabianiczanina. W przypadku jej braku, obowiązuje ulga 50% (bilet bez Karty Pabianiczanina).

16. Czy współwłaściciel samochodu może korzystać z ulgowych przejazdów autobusami MZK?
Tak. Uprawnienie do ulgowego przejazdu przysługuje zarówno właścicielom, jak i współwłaścicielom samochodów osobowych, pod warunkiem, że posiadają Kartę Pabianiczanina.
Warunkiem korzystania z uprawnienia jest okazanie podczas kontroli biletów Karty Pabianiczanina i dowodu rejestracyjnego (bądź elektronicznego dowodu mPojazd w aplikacji mObywatel) samochodu będącego własnością lub współwłasnością podróżującego nieodpłatnie pasażera wraz z ważną Kartą Pabianiczanina oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel.
Jeśli właściciel i współwłaściciel samochodu podróżują autobusem wspólnie, wówczas każda z tych osób jest uprawniona do korzystania z ulgowego przejazdu.
Od 1.06.2022 nie przysługuje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla właścicieli samochodów osobowych posiadających Kartę Pabianiczanina. Należy zakupić bilet ulgowy z Kartą Pabianiczanina (40-minutowy za 1,50 zł, 30-dniowy za 42 zł).

17. Kto może korzystać z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów tramwajami?
Uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych tramwajami linii 41 znajdują się w dziale Ulgi (tramwaj).

18. Na jakich zasadach uczniowie szkół specjalnych i ich opiekunowie są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów?
Uczniowie szkół specjalnych uprawnieni są do bezpłatnego przejazdu w środkach komunikacji publicznej w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły w dni nauki szkolnej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Każdy inny cel podróży wymaga posiadania ulgowego biletu na przejazd pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji szkolnej. Na terenie powiatu pabianickiego status szkół specjalnych posiadają:
– Zespół Szkół nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32
– Zespół Szkół nr 6 w Pabainicach, ul. Traugutta 6
– Zespół Szkół nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10
Opiekunowie ww. uczniów uprawnieni są do bezpłatnego przejazdu podczas podróży z miejsca z miejsca zamieszkania do szkoły z podopiecznym. Ponadto, opiekunom przysługuje uprawnienie do bezpłatnego przejazdu dla opiekuna po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko, wyłącznie na najkrótszej trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa lub rehabilitacyjna, na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydanego przez placówkę oświatową (wzór MI-1/2002 określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. z dodatkowo zamieszczoną informacją o godzinach funkcjonowania placówki) bądź na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę rehabilitacyjną określającego trasę przejazdu i godziny funkcjonowania placówki (wzór w dziale Do pobrania).

19. Czy dawne dokumenty stwierdzające niepełnosprawność z powodu narządu wzroku (zawierające symbol H lub O) są honorowane?
Tak. Dawne dokumenty stwierdzające niepełnosprawność z powodu wad narządu wzroku, zawierające symgol H lub O, są honorowane na takich samych zasadach jak dokument z obecnie obowiązującą symbolem 04-O. Przedmiot orzeczenia jest bowiem identyczny, jak w przypadku oznaczenia 04-O.

20. Czy uczniowie i studenci legitymujący się ważną międzynarodową legitymacją International Student Identity Card (ISIC) mają prawo do korzystania z biletów ulgowych na liniach dziennych MZK Pabianice?
Tak – uczniowie i studenci szkół zagranicznych na podstawie legitymacji ISIC mogą podróżować z ulgą 50%. Jeśli posiadają dodatkowo Kartę Pabianiczanina, wówczas korzystają z biletu ulgowego z Kartą Pabianiczanina.

21. Czy dokumenty okazywane w aplikacji mobilnej mObywatel są honorowne podczas kontroli biletów?
Kontrolerzy biletów w autobusach MZK Pabianice Sp. z o.o. honorują dokumenty okazywane w aplikacji mObywatel. Chodzi o następujące rodzaje dokumentów, które pasażerowie mogą okazywać w aplikacji mObywatel:
» dowód osobisty (zakładka mTożsamość),
» dowód rejestracyjny pojazdu (zakładka mPojazd),
» legitymacja szkolna (zakładka mLegitymacja szkolna),
» legitymacja studencka (zakładka mLegitymacja studencka).

22. Kiedy należy kasować bilet?
Niezwłocznie po wejściu do pojazdu pasażer jest zobowiązany skasować bilet na przejazd bądź dokonać zakupu biletu:
1) za pomocą systemu płatności mobilnych;
2) w automacie biletowym w pojeździe i dokonać skasowania biletu.

23. Czy brak w trakcie kontroli posiadanego biletu okresowego bądź posiadanego dokumentu uprawniającego do ulgowych/darmowych przejazdów upoważnia po późniejszym okazaniu tych dokumentów do całkowitego odstąpienia do nałożonej opłaty dodatkowej?
W przypadku: 
1. braku biletu okresowego (bądź stosownego dokumentu potwierdzającego ulgę) w momencie kontroli nakładana jest opłata 400 zł, która podlega zmniejszeniu:
a) w przypadku wpłaty w ciągu 7 dni – do 140 zł
b) w przypadku okazania ważnego biletu – do 40 zł
c) w przypadku okazania dokumentu uprawniającego do darmowych lub ulgowych przejazdów – do 40 zł.
Powyższe dotyczy komunikacji autobusowej obsługiwanej przez MZK Pabianice Sp. z o.o.

24. Co się stanie w przypadku niezapłacenia nałożonej opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu?
Po upływie 30 dni od nałożonej kary, dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty. W przypadku dalszego nieuregulowania należności przystępuje się do windykacji zadłużenia (włącznie ze skierowaniem sprawy do sądu). Ponadto dłużnik może być wpisany do rejestru dłużników.

25. Na czym polega bilet grupowy 10+1?
Bilet grupowy 10+1 upoważnia grupę dzieci i młodzieży do 10 osób (do ukończenia nauki w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do 24 roku życia) oraz 1 oso-bę dorosłą (opiekun grupy) do przejazdu środkami pabianickiej lokalnej komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach jednej strefy wyłącznie w pojeździe, w którym został skasowany od momentu skasowania do zakończenia kursu tego pojazdu. W przypadku przejazdu grupy w granicach dwóch stref, należy skasować dwa bilety – jeden na strefę miejską, drugi – na strefę podmiejską.

26. Czy zakup biletu czasowego wiąże się z możliwością przesiadek bez konieczności kasowania kolejnego biletu?
Tak. Jeśli kupimy bilet czasowy i maksymalny czas podróży nie został w pełni przez nas wykorzystany, możemy skorzystać z przesiadki i nie musimy kasować kolejnego biletu.
Uwaga! Pabianickie bilety czasowe (40-minutowe, 60-minutowe, 24-godzinne) upoważniają tylko do przesiadek pomiędzy autobusami MZK Pabianice Sp. z o.o., natomiast łódzkie bilety czasowe (20-, 40-, 60-minutowe, 24-godzinne) uprawniają tylko do przesiadki pomiędzy pojazdami MPK-Łódź Sp. z o.o.

27. Na czym polega rozróżnienie na taryfę 1 i 2 w łódzkim lokalnym transporcie zbiorowym? Jaki bilet mam kupić jadąc po Pabianicach?
Bilety strefy 1 łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego upoważniają wyłącznie do przejazdów środkami komunikacji miejskiej po terenie miasta Łodzi. W Pabianicach i pozostałych miejscowościach objętych łódzkim lokalnym transportem zbiorowym obowiązuje taryfa strefy 2. W przejazdach pomiędzy Łodzią a tymi miejscowościami obowiązuje bilet na strefę 1+2.
Strefy taryfowe dotyczą cen biletów od jednodniowych wzwyż i wszystkich okresowych. W przypadku biletów czasowych 20-minutowych, 40-minutowych i 60-minutowych nie ma rozróżnienia na strefę 1 i 2, a płaci się za czas przejazdu, niezależnie od terenu, po którym się przemieszczamy. 
Dlatego podróżując po samych Pabianicach tramwajem linii 41, należy skasować bilet 20-minutowy w zwykłej cenie (lub 40-minutowy, jeśli czas przejazdu 20 minut jest niewystarczający), ale decydując się na bilet okresowy należy kupić bilet na strefę 2 (lub 1+2).
Bilety 30-dniowe na strefę 2 ważne są na liniach 41 i N4B między Pabianicami a Ksawerowem (do Małego Skrętu).

28. Co to jest Wspólny Bilet Aglomeracyjny?
Wspólny Bilet Aglomeracyjny to 30-dniowy bilet imienny okresowy, ważny w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i POLREGIO oraz w łódzkiej komunikacji miejskiej, a w wersji „+” także w pabianickiej, zgierskiej, łaskiej, zduńskowolskiej i sieradzkiej komunikacji miejskiej. Szczegóły na temat oferty WBA+ dostępne są TUTAJ. Bilet kodowany jest na Migawce.

29. Co to jest Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki?
Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki to 30- lub 90-dniowy bilet imienny okresowy, ważny w całej pabianickiej i łódzkiej komunikacji miejskiej (w tym na liniach 41 i N4B). Szczegóły na ten temat dostępne są TUTAJ. Bilet kodowany jest na Migawce MPK-Łódź.

30. Czym jest MIGAWKA?
MIGAWKA to elektroniczna karta zbliżeniowa, na której kodowane (tzn. zapisywane) są bilety okresowe, uprawniające do przejazdu pabianicką i łódzką komunikacją miejską. Istnieją dwa typy MIGAWEK: imienna i na okaziciela. Wydanie pierwszej MIGAWKI jest bezpłatne, opłata za kolejną kartę wynosi 5,00 zł.

31. Czy MIGAWKA ma datę ważności?
Nie. Wszystkie MIGAWKI są kartami zbliżeniowymi ważnymi bezterminowo.

32. Jak otrzymać MIGAWKĘ imienną?
Krok 1. Wypełnij wniosek internetowy na stronie www.migawka.lodz.pl lub złóż osobiście wniosek papierowy (możesz go także pobrać z Internetu i wydrukować) w Biurze Obsługi Klienta MZK przy ul. Narutowicza 9. Do wniosku dołącz swoje aktualne zdjęcie (odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami i z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy) o wymiarach min. 2,5 x 3cm oraz przedstaw swój dokument tożsamości (np. dowód osobisty, legitymację szkolną).
Krok 2. Poczekaj 5 dni roboczych na przygotowanie MIGAWKI. Jeśli wniosek został złożony za pomocą Internetu lub we wniosku papierowym podano adres e-mail, otrzymasz e-maila z dokładną datą od kiedy można odebrać kartę.
Krok 3. Odbierz MIGAWKĘ w Biurze Obsługi Klienta MZK lub innym miejscu wskazanym we winosku. Odbierając MIGAWKĘ, ponownie przedstaw swój dokument tożsamości oraz kup bilet okresowy imienny, który sprzedawca zakoduje na Twojej nowej karcie.
MIGAWKI są przechowywane w punktach odbioru przez ok. 12 miesięcy, po tym okresie będą wycofywane i niszczone.

33. Po co numer PESEL przy wyrabianiu MIGAWKI? Czy dane osobowe są bezpieczne?
Numer PESEL potrzebny jest do jednoznacznej i unikatowej identyfikacji osób w bazie Klientów MIGAWKI. Jest to niezbędne do procesu zarządzania wnioskami i historią zakupionych biletów, na potrzeby m.in. wydawania duplikatów kart, rozpatrywania reklamacji itp.
Na MIGAWCE zapisywane jest jedynie zdjęcie oraz imię i nazwisko jej posiadacza. Pozostałe dane osobowe, takie jak adres, czy PESEL przechowywane są w systemie centralnym, do którego nie mają dostępu osoby nieuprawnione (np. sprzedawcy, kontrolerzy biletów).
Dane osobowe Klientów MIGAWKI chronione są zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), a baza danych jest zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 91-447 Łódź.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.)

34. Kiedy będę mógł odebrać MIGAWKĘ?
MIGAWKA będzie gotowa w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku i weryfikacji zawartych w nim danych. Jeśli wniosek został złożony za pomocą Internetu lub we wniosku papierowym podano adres e-mail, zostanie wysłany e-mail z dokładną datą od kiedy można odebrać kartę. W pzrypadku Biura Obsługi Klienta MZK Pabianice to najbliższa środa lub piątek w zależności od dnia otrzymania e-maila.

35. Czy muszę osobiście odebrać MIGAWKĘ?
Nie. Istnieje możliwość odbioru MIGAWKI przez osobę trzecią na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez Wnioskodawcę. W takim przypadku wraz z upoważnieniem trzeba przedstawić przy odbiorze karty dokument tożsamości Wnioskodawcy.

36. Czy dzieci mogą sobie same wyrobić MIGAWKĘ?
Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia i składa, a także odbiera MIGAWKĘ imienną, rodzic lub opiekun prawny dziecka. W przypadku osób, które ukończyły 13 lat wszystkie te czynności można wykonać bez udziału opiekuna prawnego, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.

37. Jak korzystać z MIGAWKI?
MIGAWKĘ z zakodowanym na niej ważnym biletem należy mieć zawsze przy sobie podczas korzystania z komunikacji miejskiej i okazywać podczas kontroli biletów.
Kartę można bezpiecznie przechowywać i użytkować wraz z innymi kartami tego typu (np. kartami płatniczymi). Ze względu na znajdujący się w jej wnętrzu mikroprocesor z anteną nie należy jej łamać, zginać (np. poprzez noszenie w tylnej kieszeni spodni) lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie, a także nie należy narażać jej na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.

38. Jak sprawdzić ważność biletu zakodowanego na MIGAWCE?
» na potwierdzeniu sprzedaży otrzymanym od sprzedawcy w momencie zakupu biletu (warto zachować paragon),
» korzystając z formularza znajdującego się w lewym, górnym rogu strony internetowej www.migawka.lodz.pl,
» w sklepie internetowym na stronie www.migawka.lodz.pl,
» u sprzedawcy w punkcie sprzedaży,
» w specjalnie oznakowanym biletomacie (pierwszy wagon tramwaju linii 41),
» u kontrolera biletów.

39. Co to znaczy zakodować bilet?
Kodowanie to elektroniczne zapisywanie na MIGAWCE zakupionego biletu okresowego. W sytuacji zakupu biletu bezpośrednio u sprzedawcy kodowanie odbywa się automatycznie i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności.
W przypadku zakupu biletu za pośrednictwem sklepu internetowego www.migawka.lodz.pl, należy go zakodować w trakcie najbliższej kontroli biletów (trzeba poinformować kontrolera o posiadaniu niezakodowanego biletu) lub u sprzedawcy w punkcie sprzedaży bądź w jednym z biletomatów zainstalowanych w pojazdach MPK-Łódź (w tramwajach linii 41 – pierwszy wagon).
W Punktach Sprzedaży Biletów wystarczy podać MIGAWKĘ i poprosić o zakodowanie biletu. Nie trzeba okazywać żadnych dokumentów ani potwierdzeń! W przypadku biletomatów kartę należy włożyć do specjalnej kieszeni i wykonywać polecenia znajdujące się na wyświetlaczu.
WAŻNE! Informacje dotyczące biletów nowo zakupionych przez Internet mogą pojawić się w urządzeniu kontrolerskim z opóźnieniem (nie później niż następnego dnia) spowodowanym koniecznością przesyłu danych z systemu centralnego MIGAWKI. Dlatego w sklepie internetowym nie można kupić biletu, począwszy od aktualnej daty, lecz od następnego dnia.

40. Co zrobić w sytuacji zniszczenia, zagubienia lub kradzieży MIGAWKI?
W takiej sytuacji należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta przy ul. Narutowicza 9 w Pabianicach lub przy ul. Tramwajowej 6 w Łodzi.
W przypadku zniszczenia lub utraty MIGAWKI imiennej, Klient musi się zgłosić osobiście, przedstawiając dokument tożsamości (w przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny). Sprzedawca wyda nową MIGAWKĘ imienną wraz z odtworzonymi na niej biletami.
W przypadku MIGAWKI na okaziciela Klient powinien osobiście zgłosić jej utratę w BOK, w celu zastrzeżenia utraconej karty i odtworzenia zakodowanych na niej biletów na nowej MIGAWCE na okaziciela. Jest to możliwe wyłącznie po okazaniu w BOK potwierdzenia sprzedaży, otrzymanego w chwili zakupu utraconych biletów.
Każda karta ma swój indywidualny numer, dlatego duplikat będzie widoczny w systemie jako oddzielna karta. Osoby korzystające ze sklepu internetowego powinny zatem pamiętać, aby nową kartę dodać do swojego profilu. W celu uniknięcia ewentualnych pomyłek można też usunąć z niego swoją poprzednią kartę.
WAŻNE! Wydanie duplikatu MIGAWKI obarczone jest opłatą w wysokości 5,00 zł za kartę.

41. Co zrobić, jeśli MIGAWKA nie działa prawidłowo?
W takim przypadku należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta przy ul. Narutowicza 9 w Pabianicach lub przy ul. Tramwajowej 6 w Łodzi, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Użytkownicy MIGAWKI imiennej powinni okazać dokument tożsamości.
MIGAWKĘ z ujawnioną wadą fabryczną można wymienić bezpłatnie.
Podstawę reklamacji dotyczącej kodowania biletów na MIGAWCE na okaziciela stanowi przedstawienie potwierdzenia sprzedaży lub wydruk z systemu sprzedaży w sklepie internetowym.

42. Czy mogę wybrać datę rozpoczęcia ważności biletu?
Tak. Bilet można zakupić najwcześniej 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia jego ważności. Należy o tym fakcie poinformować sprzedawcę bądź wybrać właściwą datę podczas zakupu biletu za pośrednictwem sklepu internetowego. Za pomocą Internetu można zakupić bilet nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem okresu jego ważności.

43. Dlaczego w sklepie internetowym nie mogę kupić biletu ważnego od dzisiaj?
Brak możliwości kupna biletu z okresem ważności rozpoczynającym się w dniu jego zakupu spowodowany jest koniecznością przesyłu danych dotyczących nowo zakupionych biletów z Systemu centralnego MIGAWKI do urządzeń kontrolerskich. Dane te aktualizowane są każdorazowo tuż przed pobraniem urządzeń przez kontrolerów i rozpoczęciem przez nich pracy. Aby uniknąć sytuacji, w której kontroler zostałby poproszony przez Klienta o zakodowanie biletu, który został zakupiony chwilę wcześniej, po ostatniej aktualizacji danych w urządzeniu, wprowadzono ograniczenie uniemożliwiające zakup biletu w dniu rozpoczęcia jego ważności.
Prosimy o dokonywanie transakcji w sklepie internetowym z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

44. Czy przy zakupie biletu w sklepie internetowym mogę otrzymać fakturę VAT?
Tak. Wystarczy zaznaczyć właściwą opcję w trakcie zakupu biletu i podać dane niezbędne do jej wystawienia (imię i nazwisko lub nazwa nabywcy, adres nabywcy i ew. NIP nabywcy). Dokument w formie papierowej zostanie wysłany pocztą na adres wskazany w formularzu.

45. Czy na MIGAWCE można zakodować uprawnienia do bezpłatnych przejazdów?
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 142/2022/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia trybu kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej – jest to możliwe, ale nieobowiązkowe.
Wnioski o zakodowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów na MIGAWCE mogą składać osoby posiadające stałe uprawnienie do bezpłatnych przejazdów, wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej. Są to następujące grupy pasażerów:
» inwalidzi wojenni i wojskowi – wyłącznie na podstawie legitymacji potwierdzających uprawnienie ważnych bezterminowo;
» osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności – wyłącznie na podstawie orzeczenia lub legitymacji potwierdzających uprawnienie ważnych bezterminowo;
» niewidomi i ociemniali – wyłącznie na podstawie legitymacji bądź orzeczeń potwierdzających uprawnienie ważnych bezterminowo;
» kombatanci i wdowy po kombatantach;
» honorowi dawcy krwi, którzy oddali nie mniej niż 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn;
» osoby po ukończeniu 72. roku życia.
Wnioski o zakodowanie uprawnień na MIGAWCE składa się w Biurze Obsługi Klienta MZK przy ul. Narutowicza 9 w Pabianicach.
W celu zakodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na MIGAWCE wnioskodawca okazuje do wglądu pracownikowi BOK MZK oryginały dokumentów, potwierdzających stałe uprawnienie do bezpłatnych przejazdów, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/476/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej.
Pracownik BOK MZK dokonuje weryfikacji przedstawionych dokumentów i w przypadku braku jakichkolwiek zastrzeżeń koduje na MIGAWCE uprawnienie do bezpłatnych przejazdów.
W przypadku wyrażenia zgody, pasażer uprawniony do bezpłatnego przejazdu składa wniosek o wydanie MIGAWKI. Procedura, związana z personalizacją karty zbliżeniowej MIGAWKA odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w Regulaminie MIGAWKI.
Miejscem odbioru MIGAWKI, na której ma zostać zakodowane uprawnienie do bezpłatnego przejazdu, jest wyłącznie BOK MZK Pabianice przy ul. Narutowicza 9.
Uwaga! Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów zakodowane na MIGAWCE są podstawą przejazdu tylko autobusami MZK Pabianice. W przypadku komunikacji MPK Łódź, należy okazać do kontroli dokumenty, zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miasta Łodzi.

46. Czy można zwrócić zakupiony bilet okresowy?
Zgodnie z paragrafem 22 ust. 1 Ogólnych warunków zawierania umowy przewozu środkami lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach przy zastosowaniu MIGAWKI, zakupiony Kontrakt przed rozpoczęciem okresu jego ważności i w trakcie jego trwania można zwrócić w BOK na zasadach określonych we właściwych dla danego Kontraktu przepisach taryfowych.
Powyższe oznacza, że można dokonywać zwrotu biletów okresowych taryfy łódzkiej (w tym Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych i Wspólnych Biletów Łódzko-Pabianickich – w łódzkich przepisach taryfowych jest bowiem przewdidziana taka możliwość. Nie można natomiast zwracać biletów okresowych taryfy pabianickiej, ponieważ właściwa uchwała Rady Miejskiej w Pabianicach nie przewiduje takiej możliwości.
Niezależnie od powyższego, możliwe jest przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego w przypadkach błędów związanych ze sprzedażą biletu.
Ponadto, zgodnie z paragrafem 22 ust. 2 regulaminu Mugawki, dopuszcza się możliwość zmiany okresu ważności zakupionego Kontraktu imiennego, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:
1) Klient posiada co najmniej dwa takie same Kontrakty imienne, których okresy ważności w części obejmują ten sam okres czasu,
2) powyższe Kontrakty imienne są zakodowane na tym samym Nośniku,
3) nie zakończył się okres ważności co najmniej jednego z powyższych Kontraktów imiennych.