Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA)

Teraz wystarczy tylko jeden bilet na podróżowanie wszystkimi środkami pabianickiej i łódzkiej komunikacji miejskiej we wszystkich strefach taryfowych, pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i POLREGIO w wybranych strefach kolejowych oraz łaską, zduńskowolską, sieradzką lub zgierską komunikacją miejską. To Wspólny Bilet Aglomeracyjny, kodowany na Migawkach.

Ceny biletów WBA ważne od 8 października 2022 r. (na podstawie Porozumienia międzygminnego z 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny z późn. zm.):

30-dniowy WSPÓLNY BILET AGLOMERACYJNY
(kolej i komunikacja miejska)
STREFAZASIĘGNORMALNYULGOWY
APabianice + Łódź + Zgierz229,00 zł114,50 zł
A+Pabianice + Łódź + Zgierz280,40 zł140,20 zł
BZgierz – Łask343,00 zł171,50 zł
B+Zgierz – Łask348,00 zł174,00 zł
CZgierz – Zduńska Wola373,00 zł186,50 zł
C+Zgierz – Zduńska Wola383,00 zł191,50 zł
DZgierz – Sieradz413,00 zł206,50 zł
D+Zgierz – Sieradz433,00 zł216,50 zł
CZYM POJADĘ?
STREFAPRZEWOŹNICY
AŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź
A+ŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź, MZK Pabianice, MUK Zgierz
BŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź
B+ŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź, MZK Pabianice, ZKM Łask (na terenie Gminy Łask), MUK Zgierz
CŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź
C+ŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź, MZK Pabianice, MPK Zduńska Wola (linie 1, 2, 3, 5, 10, 11), MUK Zgierz
DŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź
D+ŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź, MZK Pabianice, MPK Sieradz, MUK Zgierz

Więcej informacji na stronach www.wba.lodzkie.pl oraz www.migawka.lodz.pl.

Zasięg ważności WBA:

Wspólny Bilet Aglomeracyjny na linii Łódź – Sieradz ważny jest w:

 • strefie miejskiej i podmiejskiej łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym na liniach 41 i N4B),
 • pociągach POLREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w zależności od zasięgu stref kolejowych: A (Pabianice, Łódź, Zgierz), B (do Łasku), C (do Zduńskiej Woli), D (do Sieradza),
 • dwóch strefach taryfowych pabianickiej komunikacji autobusowej (tylko bilety ze znakiem +),
 • komunikacji MUK Zgierz (tylko bilety ze znakiem +),
 • komunikacji ZKM Łask (tylko bilet B+),
 • komunikacji MPK Zduńska Wola w strefie miejskiej na liniach 1, 2, 3, 5, 10, 11 (tylko bilet C+),
 • komunikacji MPK Sieradz (tylko bilet D+).

Zasięg stref dla Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych na linii Łódź – Sieradz:

ZASIĘG STREFY A/A+:

 • wszystkie strefy łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym linie 41 i N4B),
 • pociągi POLREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w obrębie następujących stacji i przystanków osobowych:
  Pabianice, Pabianice Północne, Łódź Lublinek, Łódź Retkinia, Łódź Kaliska, Łódź Żabieniec, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Pabianicka, Łódź Chojny, Łódź Dąbrowa, Łódź Widzew, Łódź Stoki, Łódź Marysin, Łódź Arturówek, Łódź Andrzejów, Łódź Olechów Wschód, Łódź Lublinek, Łódź Niciarniana, Łódź Fabryczna, Zgierz, Zgierz Jaracza, Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers,
 • wszystkie strefy lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach (tylko A+) oraz linia A41 (A i A+),
 • wszystkie strefy komunikacji MUK Zgierz (tylko A+).

ZASIĘG STREFY B/B+:

 • wszystkie strefy łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym linie 41 i N4B),
 • pociągi POLREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w obrębie stacji i przystanków osobowych strefy A/A+ oraz dodatkowo: Chechło, Dobroń, Kolumna, Łask,
 • wszystkie strefy lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach (tylko B+) oraz linia A41 (B i B+),
 • dwie strefy (miejska i podmiejska) komunikacji ZKM Łask – tj. na terenie Gminy Łask (tylko B+),
 • wszystkie strefy komunikacji MUK Zgierz (tylko B+).

ZASIĘG STREFY C/C+:

 • wszystkie strefy łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym linie 41 i N4B),
 • pociągi POLREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w obrębie stacji i przystanków osobowych strefy A/A+ i B/B+ oraz dodatkowo: Borszewice, Zduńska Wola,
 • wszystkie strefy lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach (tylko C+) oraz linia A41 (C i C+),
 • strefa miejska MPK Zduńska Wola na liniach 1, 2, 3, 5, 10, 11 (tylko C+),
 • wszystkie strefy komunikacji MUK Zgierz (tylko C+).

ZASIĘG STREFY D/D+:

 • wszystkie strefy łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym linie 41 i N4B),
 • pociągi POLREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w obrębie stacji i przystanków osobowych strefy A/A+, B/B+ i C/C+ oraz dodatkowo: Męcka Wola, Sieradz Męka, Sieradz Warta, Sieradz,
 • wszystkie strefy lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach (tylko D+) oraz linia A41 (D i D+),
 • wszystkie strefy komunikacji MPK Sieradz (tylko D+),
 • wszystkie strefy komunikacji MUK Zgierz (tylko D+).

Uprawnienia do przejazdów ulgowych z WBA:

Przejazdy ulgowe na podstawie Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego przysługują wyłącznie następującym grupom pasażerów:

L.p.Ulgowy przejazd przysługuje:Na podstawie dokumentu:
1dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życiaważna legitymacja szkolna
2studentom studiów wyższychważna legitymacja studencka
3emerytom i rencistomlegitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości
4dzieciom w wieku od 4 do 7 latdokument potwierdzający wiek dziecka

Punkty Sprzedaży WBA:

Punkty sprzedaży Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych na terenie Pabianic:

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) – ul. Narutowicza 9

Dni robocze: 6:00 – 19:45
2 maja: 9:00 – 16:45
Dwie ostatnie soboty miesiąca: 9:00 – 13:00
tel. 42-215-32-88

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 2 – Dworzec PKP

Dni robocze: 6:00 – 18:15
Dni robocze od 29 kwietnia do 2 maja i od 27 do 31 maja: 6:00 – 14:00
Dwie pierwsze soboty miesiąca: 9:00 – 13:00
tel. 42-205-41-40

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 3 – pętla Waltera-Jankego (dworzec MZK)

Dni robocze: 6:30 – 14:30
2, 31 maja: NIECZYNNE
tel. 42-214-63-91

Wspólne Bilety Aglomeracyjne sprzedawane są także we wszystkich pozostałych punktach sprzedaży MIGAWKI – m.in. w Łodzi. Szczegółowy wykaz punktów na stronie www.migawka.lodz.pl.

Zasady korzystania:

1. Bilety WBA kodowane są na Migawkach MPK-Łódź. Więcej szczegółów na stronie www.migawka.lodz.pl.
2. Pasażer odbywający przejazd na podstawie biletu ulgowego zobowiązany jest posiadać i okazać do kontroli ważny dokument poświadczający prawo do korzystania z danej ulgi.
3. Jeżeli pasażer w czasie przejazdu nie okaże biletu, bądź okaże bilet ulgowy, ale nie okaże właściwego dokumentu poświadczającego uprawnienie, wówczas zostaje wystawiona opłata dodatkowa zgodnie z przepisami właściwego organizatora lub operatora kolejowego.
4. W przypadku okazania w terminie do 7 dni po nałożeniu opłaty dodatkowej ważnego w momencie kontroli biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego, pasażer pokrywa jedynie koszty opłaty manipulacyjnej na zasadach i w wysokości określonych przepisami organizatora lub operatora kolejowego.
5. Przy przejazdach, realizowanych środkami transportu organizatora i operatorów kolejowych, obowiązują przepisy porządkowe, uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i regulaminy właściwe dla danego organizatora i operatora kolejowego.

Polecamy także: Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki

W ofercie taryfowej jest również Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki, obejmujący wyłącznie całą pabianicką i łódzką komunikację miejską.

Szczegóły oferty Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego można znaleźć TUTAJ.