Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki (WBŁP)

Teraz wystarczy tylko jeden bilet na podróżowanie wszystkimi środkami pabianickiej i łódzkiej komunikacji miejskiej we wszystkich strefach taryfowych. To Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki.

Ceny biletów WBŁP (na podstawie Porozumienia międzygminnego z 10 czerwca 2014 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki):

WSPÓLNY BILET ŁÓDZKO-PABIANICKI
(MZK Pabianice + MPK Łódź)
RODZAJ BILETUNORMALNYULGOWY
30-dniowy imienny z Kartą Pabianiczanina lub Łodzianina206,00 zł103,00 zł
30-dniowy imienny230,00 zł115,00 zł
90-dniowy imienny z Kartą Pabianiczanina lub Łodzianina540,00 zł270,00 zł
90-dniowy imienny599,20 zł299,60 zł

Zasięg ważności WBŁP:

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki ważny jest w:

  • dwóch strefach taryfowych pabianickiej komunikacji autobusowej,
  • strefie 1+2 łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym na liniach 41 i N4B).

Uprawnienia do przejazdów ulgowych na podstawie WBŁP:

Przejazdy ulgowe na podstawie Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego przysługują wyłącznie następującym grupom pasażerów:

L.p.Ulgowy przejazd przysługuje:Na podstawie dokumentu:
1dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życiaważna legitymacja szkolna
2studentom studiów wyższychważna legitymacja studencka
3emerytom i rencistomlegitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości
4dzieciom w wieku od 4 do 7 latdokument potwierdzający wiek dziecka
5weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwalegitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

Punkty Sprzedaży WBŁP:

Punkty sprzedaży Wspólnych Biletów Łódzko-Pabianickich na terenie Pabianic:

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) – ul. Narutowicza 9

Dni robocze: 6:00 – 19:45
Dni robocze od 15 lipca do 2 sierpnia i od 12 do 14 sierpnia: 9:00 – 16:45
Piątek 16 sierpnia: 6:00 – 14:00
Dwie ostatnie soboty miesiąca: 9:00 – 13:00
tel. 42-215-32-88

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 2 – Dworzec PKP

Dni robocze: 6:00 – 18:15
18-19 lipca, 7-9 i 16 sierpnia: 6:00 – 14:00
Dwie pierwsze soboty miesiąca: 9:00 – 13:00
tel. 42-205-41-40

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 3 – pętla Waltera-Jankego (dworzec MZK)

Dni robocze: 6:30 – 14:30
12 – 16 sierpnia: NIECZYNNE
tel. 42-214-63-91

Sklep internetowy – www.migawka.lodz.pl

Uwaga! W związku z koniecznością przesyłu danych dotyczących nowo zakupionych biletów z systemu centralnego MIGAWKI do urządzeń kontrolerskich, prosimy o dokonywanie zakupów w sklepie internetowym z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Wspólne Bilety Łódzko-Pabianickie sprzedawane są także we wszystkich pozostałych punktach sprzedaży MIGAWKI – m.in. w Łodzi. Szczegółowy wykaz punktów na stronie www.migawka.lodz.pl.

Zasady korzystania:

  1. Bilety WBŁP kodowane są na Migawkach MPK-Łódź. Więcej szczegółów na stronie www.migawka.lodz.pl.
  2. Pasażer odbywający przejazd na podstawie biletu ulgowego zobowiązany jest posiadać i okazać do kontroli ważny dokument poświadczający prawo do korzystania z danej ulgi.
  3. Jeżeli pasażer w czasie przejazdu nie okaże biletu, bądź okaże bilet ulgowy, ale nie okaże właściwego dokumentu poświadczającego uprawnienie, wówczas zostaje wystawiona opłata dodatkowa zgodnie z przepisami właściwego organizatora.
  4. W przypadku okazania w terminie do 7 dni po nałożeniu opłaty dodatkowej ważnego w momencie kontroli biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego, pasażer pokrywa jedynie koszty opłaty manipulacyjnej na zasadach i w wysokości określonych przepisami organizatora.
  5. Przy przejazdach, realizowanych środkami transportu organizatora i operatorów kolejowych, obowiązują przepisy porządkowe, uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i regulaminy właściwe dla danego organizatora.

Polecamy także: Wspólny Bilet Aglomeracyjny

W ofercie taryfowej jest również Wspólny Bilet Aglomeracyjny, obejmujący dodatkowo przewoźników kolejowych (POLREGIO i Łódzką Kolej Aglomeracyjną) oraz komunikację MUK Zgierz, ZKM Łask, MPK Zduńska Wola, MPK Sieradz.

Szczegóły oferty Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego+ można znaleźć TUTAJ.