Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice – projekt zrealizowany

Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 www.rpo.lodzkie.pl I oś priorytetowa „Infrastruktura transportowa”, działanie I.4 „Miejski Transport Publiczny”.

Całkowita wartość projektu: 5 972 402,64 zł
Wartość dofinansowania: 5 076 542,24 zł
Wartość wkładu własnego: 895 860,40 zł

Zadania:

 • Zakup nowych autobusów zasilanych paliwem ekologicznym – bioestrem (5 szt.)
 • Budowa parkingów (wiat dla rowerów) w systemie „bike&park” (4 parkingi, 5 szt. wiat, jeden parking z podwójną wiatą)
 • Budowa zatok przystankowych dla autobusów (27 szt.)
 • Montaż nowych wiat przystankowych (57 szt.)

Cel generalny:

Wzmocnienie lokalnej komunikacji poprzez podniesienie poziomu świadczenia oraz konkurencyjności usług transportu publicznego Gminy Miejskiej Pabianice

Cele szczegółowe:

 • Poprawa dostępności do centrów miast i centrów rozwoju poprzez skrócenie czasu przejazdu, dzięki wymianie najstarszych autobusów (10% taboru) na pojazdy nowe pozwalające na stworzenie nowej linii (skrócenie czasu podróży o 0,54%)
 • Integracja z innymi środkami transportu poprzez stworzenie nowej linii autobusowej, łączącej dworzec PKP z dworcem PKS oraz przystankiem tramwajowym (MPK Łódź) do Łodzi i autobusową linią podmiejską, a także stworzenie systemu parkingów „bike&park”
 • Poprawa wydolności infrastruktury prowadząca do wzrostu liczby osób korzystających z miejskiego transportu publicznego poprzez wymianę autobusów umożliwiającą stworzenie nowej linii
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę i przebudowę zatok autobusowych i wiat przystankowych
 • Poprawa bezpieczeństwa użytkowników komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów wyposażonych m. in. w monitoring wizyjny oraz budowę wiat przystankowych
 • Poprawa komfortu i jakości korzystania z komunikacji miejskiej poprzez wymianę starych autobusów na pojazdy nowe, stworzenie parkingów dla rowerów w systemie „bike&park” oraz budowę wiat przystankowych
 • Poprawa dostępności komunikacji miejskiej, także dla osób niepełnosprawnych, dzięki budowie i przebudowie zatok autobusowych i wiat przystankowych oraz zakupowi nowych autobusów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie transportu czystego i przyjaznego środowisku (zakup autobusów zasilanych ekologicznym paliwem – bioestrem)
 • Wzrost liczby pasażerów (osób korzystających z miejskiego transportu publicznego) o 5,5%.

Wykaz wiat przystankowych w ramach projektu

Zad. 1 – Wileńska / Śniadeckiego – przystanek autobusowy
Zad. 2 – Wiejska / Łaska – przystanek autobusowy
Zad. 3 – Wiejska / Karolew – przystanek autobusowy
Zad. 4 – Karolew / krańcówka – przystanek autobusowy
Zad. 5 – Moniuszki / Szarych Szeregów – przystanek autobusowy
Zad. 6 – Jana Pawła II – Wiejska – przystanek autobusowy
Zad. 7 – Jana Pawła II / szpital – przystanek autobusowy
Zad. 8 – Jana Pawła II – Zagajnikowa – przystanek autobusowy
Zad. 9 – Jana Pawła II / św. Maksymiliana Kolbego – przystanek autobusowy
Zad. 10 – Jana Pawła II / Bardowskiego – przystanek autobusowy
Zad. 11 – Jana Pawła II / Targowa – przystanek autobusowy
Zad. 13 – Wileńska / Cmentarna – przystanek autobusowy
Zad. 14 – Orla / Konopnickiej – przystanek autobusowy
Zad. 16 – Orla / Ewangelicka – przystanek autobusowy
Zad. 17 – Orla / Kilińskiego – przystanek autobusowy
Zad. 20 – Moniuszki / Wiejska – przystanek autobusowy
Zad, 21 – „Grota” Roweckiego / Kilińskiego – przystanek autobusowy
Zad. 22 – „Grota” Roweckiego / hala sportowa – przystanek autobusowy
Zad. 23 – „Grota” Roweckiego / Gryzla – przystanek autobusowy
Zad. 25 – „Grota” – Roweckiego / 20 Stycznia – przystanek autobusowy
Zad. 27 – „Grota” Roweckiego / Bugaj – przystanek autobusowy
Zad. 28 – „Grota” Roweckiego / osiedle Kopernika – przystanek autobusowy
Zad. 29 – Waltera-Jankego / bl. 221 – przystanek autobusowy
Zad. 30 – Waltera-Jankego / bl. 243 – przystanek autobusowy
Zad. 31 – Waltera-Jankego – pętla autobusowa
Zad. 31 – Waltera-Jankego – pętla autobusowa
Zad. 32 – Nawrockiego / Mokra – przystanek autobusowy
Zad. 34 – Nawrockiego / Bracka – przystanek autobusowy
Zad. 35 – Nawrockiego / 20 Stycznia – przystanek autobusowy
Zad. 37 – Gawrońska / Bugaj – przystanek autobusowy
Zad. 38 – 20 Stycznia / P. Skargi – przystanek autobusowy
Zad. 40 – Konstantynowska – Konopna – przystanek autobusowy
Zad. 41 – Sikorskiego / PZTT – pętla autobusowa
Zad. 43 – Zamkowa / Kolejowa – przystanek tramwajowo-autobusowy
Zad. 45 – Zamkowa / Lutomierska – przystanek tramwajowo-autobusowy
Zad. 46 – Zamkowa / Kościuszki – przystanek autobusowy
Zad. 47 – Zamkowa / Kilińskiego – przystanek tramwajowy
Zad. 48 – Zamkowa / św. Jana – przystanek tramwajowy
Zad. 49 – Zamkowa / kościół św. Mateusza – przystanek autobusowy
Zad. 50 – Zamkowa / kościół św. Mateusza – przystanek tramwajowy
Zad. 51 – Zamkowa / zamek – przystanek tramwajowo-autobusowy
Zad. 52 – Warszawska / Poprzeczna – przystanek tramwajowo-autobusowy
Zad. 53 – Warszawska / 3-go Maja – przystanek autobusowy
Zad. 54 – Warszawska / Kapliczna – przystanek tramwajowy
Zad. 55 – Warszawska / Nawrockiego – przystanek tramwajowo-autobusowy
Zad. 56 – Warszawska / Sikorskiego – przystanek tramwajowy
Zad. 57 – Warszawska / Tkaniny Techniczne – przystanek tramwajowy
Zad. 58 – Warszawska / Duży Skręt – przystanek tramwajowy
Zad. 59 – Warszawska / Duży Skręt – przystanek tramwajowo-autobusowy
Zad. 60 – Warszawska / Konstantynowska – przystanek autobusowy
Zad. 61 – Łaska / Mielczarskiego – przystanek tramwajowy
Zad. 62 – Łaska / Tkacka – przystanek tramwajowy
Zad. 63 – Łaska / Szarych Szeregów – przystanek tramwajowy
Zad. 64 – Łaska / Dworzec PKP – przystanek autobusowy
Zad. 65 – Wiejska – pętla tramwajowa
Zad. 67 – Rzgowska 218 – przystanek autobusowy
Zad. 66 – Rzgowska / Zaradzyńska – przystanek autobusowy

Wykaz wiat rowerowych w ramach projektu

Zad. 1 R – Dworzec PKP
Zad. 2 R – Kilińskiego / SDH
Zad. 3 R – Jana Pawła II / szpital miejski
Zad. 3 R – Jana Pawła II / szpital miejski
Zad. 4 R – Sikorskiego /Tkaniny Techniczne – pętla autobusowa

Wykaz zatok przystankowych w ramach projektu

Zad. 1 – Wileńska / Śniadeckiego
Zad. 2 – Wiejska / Łaska
Zad. 3 – Moniuszki / Szarych Szeregów
Zad. 7 – Jana Pawła II / Szpital
Zad. 8 – Jana Pawła II / Zagajnikowa
Zad. 68 – Jana Pawła II / Śniadeckiego (remont peronu)
Zad. 11 – Jana Pawła II / Targowa
Zad. 6 – Orla / Konopnickiej
Zad. 5 – Orla / Cicha
Zad. 7 – Orla / Ewangelicka
Zad. 8 – Orla / Kilińskiego
Zad. 9 – Jana Pawła II / Konopnickiej
Zad. 12 – Roweckiego / Kilińskiego
Zad. 13 – Roweckiego / Hala sportowa
Zad. 14 – Roweckiego / Gryzla
Zad. 15 – Roweckiego / Nawrockiego
Zad. 16 – Moniuszki / Ostatnia
Zad. 17 – Roweckiego / Bugaj
Zad. 27 – Waltera-Jankego / bl. 243
Zad. 18 – Nawrockiego / Mokra
Zad. 19 – Nawrockiego / Gawrońska
Zad. 21 – Nawrockiego / 20 Stycznia
Zad. 22 – Śniadeckiego / Grunwaldzka
Zad. 23 – Gawrońska / Bugaj
Zad. 24 – Piłsudskiego
Zad. 25 – Konstantynowska / Konopna
Zad. 69 – Klimkowizna (remont peronu)