Tag: łom

Badania preferencji komunikacyjnych

Aktualności

Rozpoczynamy badania preferencji komunikacyjnych, które będą prowadzone w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą 2040) (w skrócie: SUMP dla ŁOM). Zapraszamy do wzięcia udziału w wywiadzie, gdy zadzwoni ankieter.