Konsultacje planu mobilności miejskiej

Zapoznaj się z gotowym projektem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040) razem z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Zapraszamy mieszkańców oraz innych interesariuszy do zgłaszania uwag do dokumentu.

W ramach III fazy konsultacji przedstawiamy projekt dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wytyczenie kierunków rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej i transportu na terenie ŁOM w perspektywie 2030 i 2040 roku.

Dokument znajduje się na stronie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, pod linkiem: https://www.lom.lodz.pl/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej/

Uwagi do projektu dokumentu można składać:

  • poprzez formularz online
  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: biuro@lom.lodz.pl;
  • drogą korespondencyjną, pocztą tradycyjną na adres Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Al. Kościuszki 59/61 (VI p.) 90-514 Łódź (decyduje data wpływu);
  • ustnie do protokołu w Biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Al. Kościuszki 59/61 (VI p.), 90-514 Łódź.

Formularz online – tutaj
Formularz w wersji edytowalnej – tutaj

Na uwagi czekamy do 1 kwietnia 2024.

Projekty dokumentów: