Korekty rozkładów linii 7 i 265 od 12 lutego

Autobus linii 7 na ul. Zamkowej

Od 12 lutego nastąpią korekty rozkładów jazdy linii autobusowych 7 i 265. W dni powszednie zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii 7 z pętli Waltera-Jankego – o godz. 8:20 do Piłsudskiego oraz o godz. 9:30 do zajezdni MZK. Ponadto, nastąpią drobne korekty czasów przejazdów i godzin odjazdów na liniach nr 7 i 265.

Od 12 lutego:

  • zostaną uruchomione kursy z Waltera-Jankego w dni powszednie: o 8:20 do Piłsudskiego i o 9:30 do zajezdni MZK,
  • zostaną uruchomione kursy z Piłsudskiego do Waltera-Jankego: o 7:56 (wyłącznie w dni wolne od nauki szkolnej) i o 8:34 (w dni powszednie),
  • dotychczasowy kurs wykonywany o 7:20 z Waltera-Jankego do zajezdni MZK w dni powszednie wolne od nauki szkolnej, będzie realizowany do Piłsudskiego,
  • wybrane kursy z Piłsudskiego zostaną przyśpieszone o 1 minutę i równocześnie nastąpi korekta czasów przejazdów na odcinku od Piłsudskiego do św. Jana.

Oto rozkład jazdy linii 7 ważny od 12 lutego:

Od 12 lutego:

  • nastąpi korekta czasów przejazdów w celu poprawy punktualności,
  • wybrane kursy w dni powszednie zostaną przyśpieszone – z Sikorskiego z 7:00 na 6:56 oraz z Pawlikowic z 7:21 na 7:20 i z 10:28 na 10:27.

Oto rozkład jazdy linii 265 ważny od 12 lutego: