Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj istotne wiadomości o zmianach rozkładów jazdy!

Wypełnij poniższy formularz, aby zapisać się na wybrane listy mailingowe.Po wypełnieniu formularza otrzymasz wiadomość potwierdzającą wraz z linkiem do swojego profilu, gdzie będziesz mógł zarządzać swoją subskrypcją.
 

KLAUZULA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Pabianic, z siedzibą Urząd Miejski w Pabianicach ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

2.   Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 16 lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej ,,IOD" wysyłając e-mail na adres: IOD@um.pabianice.pl.

3.   Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane będą w celu przesyłania newslettera dotyczącego funkcjonowania pabianickiej komunikacji miejskiej. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymywania newslettera.

4.   Pani/Pana dane w postaci adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust.1 lit. a RODO.

5.   Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, jednakże nie dłużej niż do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na jego otrzymywanie.

7.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania do ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9.   Pani/Pana dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.