Zakup biletu autobusowego telefonem komórkowym – system moBilet

Mobilet - pobranie aplikacji

Aktywacja:

Mobilet - aktywacja aplikacji

Kasowanie biletu:

W celu skasowania biletu, po uruchomieniu aplikacji należy wybrać zakładkę KOMUNIKACJA. Następnie należy wybrać rodzaj biletu, w przypadku biletu grupowego 10+1 dodatkowo należy podać numer boczny autobusu.

System moBilet umożliwia zakup biletów okresowych. W odróżnieniu od biletów jednorazowych i dobowych, wymogiem skorzystania z tej opcji jest aktualizacja informacji dot. dokumentu tożsamości (np. seria i numer dowodu osobistego, nr legitymacji). Bilet imienny okresowy ważny jest zawsze wyłącznie z dowodem tożsamości, zarejestrowanym w aplikacji.

Po dokonaniu zakupu na ekranie pojawia się POTWIERDZENIE ZAKUPU, a podgląd skasowanego biletu dostępny jest w zakładce HISTORIA BILETÓW.

Skasowany bilet wyświetlany jest na trzech ekranach:

  • pierwszy ekran wskazuje rodzaj biletu i numer boczny pojazdu,
  • drugi ekran wyświetla cenę biletu i jego numer ewidencyjny,
  • trzeci ekran to kod 2D QR.

Kontrola biletów:

Kontrola biletów odbywa się podobnie jak w przypadku biletów papierowych.

Pasażer jest zobowiązany pokazać ekrany biletu na swoim telefonie bez potrzeby przekazania telefonu kontrolerowi. Skasowane bilety znajdują się w zakładce HISTORIA BILETÓW – to do tej zakładki należy wejść, aby okazać kontrolerowi biletów ważny bilet. Zakładka historia biletów nie wymaga połączenia z internetem.

Zgodnie z regulaminem usługi, w przypadku niemożności skorzystania z Systemu moBIlet, Użytkownik zobowiązany jest do nabycia i skasowania tradycyjnego biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej.

Zobacz więcej: