str. główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania deklaracja dostępności linki

Autobusy:

Czwartek, godzina 07:04

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS, TAXI:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników
 » TAXI

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki (WBŁP):


Od 15 czerwca 2014 r. wystarczy tylko jeden bilet na podróżowanie wszystkimi środkami pabianickiej i łódzkiej komunikacji miejskiej we wszystkich strefach taryfowych. To Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki.

Ceny biletów WBŁP (na podstawie Porozumienia międzygminnego z 10 czerwca 2014 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki):

WSPÓLNY BILET ŁÓDZKO-PABIANICKI (MZK Pabianice + MPK Łódź)
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
30-dniowy imienny z Kartą Pabianiczanina lub Łodzianina 187,20 zł 93,60 zł
30-dniowy imienny 208,80 zł 104,40 zł
90-dniowy imienny z Kartą Pabianiczanina lub Łodzianina 492,00 zł 246,00 zł
90-dniowy imienny 544,80 zł 272,40 zł

Zasięg ważności WBŁP:

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki ważny jest w:
» dwóch strefach taryfowych pabianickiej komunikacji autobusowej,
» strefie 1+2 łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym na liniach Z41 i N4B).

Uprawnienia do przejazdów ulgowych na podst. WBŁP:

Przejazdy ulgowe na podstawie Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego przysługują wyłącznie następującym grupom pasażerów:

L.p. Ulgowy przejazd przysługuje: Podstawa prawna: Na podstawie dokumentu:

1

dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
§ 6 ust. 2 uchwały Nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r.;
§ 10 ust. 1 uchwały Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.;
ważna legitymacja szkolna

2

studentom studiów wyższych art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ważna legitymacja studencka

3

emerytom i rencistom § 6 ust. 6 uchwały Nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r.;
§ 10 ust. 3 uchwały Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.;
legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości

4

dzieciom w wieku od 4 do 7 lat § 6 ust. 8 uchwały Nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r.;
§ 10 ust. 4 uchwały Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.;
dokument potwierdzający wiek dziecka

5

weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.o weteranach działań poza granicami państwa legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty


Punkty Sprzedaży WBŁP:

Punkty sprzedaży Wspólnych Biletów Łódzko-Pabianickich na terenie Pabianic:

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) - ul. Narutowicza 9
Dni robocze: 6:00 - 19:45
Dwie ostatnie soboty miesiąca: 9:00 - 13:00
tel. 42-215-32-88

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 2 - Dworzec PKP
Dni robocze: 6:00 - 18:15
15 - 16 września: 6:00 - 14:00
Dwie pierwsze soboty miesiąca: 9:00 - 13:00
tel. 42-205-41-40

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 3 - pętla Waltera-Jankego (dworzec MZK)
Dni robocze: 6:30 - 14:30
tel. 42-214-63-91

Sklep internetowy - www.migawka.lodz.pl
Uwaga! W związku z koniecznością przesyłu danych dotyczących nowo zakupionych biletów z systemu centralnego MIGAWKI do urządzeń kontrolerskich, prosimy o dokonywanie zakupów w sklepie internetowym z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Wspólne Bilety Łódzko-Pabianickie sprzedawane są także we wszystkich pozostałych punktach sprzedaży MIGAWKI - m.in. w Łodzi. Szczegółowy wykaz punktów na stronie www.migawka.lodz.pl.

Zasady korzystania:

1. Bilety WBŁP kodowane są na Migawkach MPK-Łódź. Więcej szczegółów na stronie www.migawka.lodz.pl.
2. Pasażer odbywający przejazd na podstawie biletu ulgowego zobowiązany jest posiadać i okazać do kontroli ważny dokument poświadczający prawo do korzystania z danej ulgi.
3. Jeżeli pasażer w czasie przejazdu nie okaże biletu, bądź okaże bilet ulgowy, ale nie okaże właściwego dokumentu poświadczającego uprawnienie, wówczas zostaje wystawiona opłata dodatkowa zgodnie z przepisami właściwego organizatora.
4. W przypadku okazania w terminie do 7 dni po nałożeniu opłaty dodatkowej ważnego w momencie kontroli biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego, pasażer pokrywa jedynie koszty opłaty manipulacyjnej na zasadach i w wysokości określonych przepisami organizatora.
5. Przy przejazdach, realizowanych środkami transportu organizatora i operatorów kolejowych, obowiązują przepisy porządkowe, uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i regulaminy właściwe dla danego organizatora.

Polecamy także: Wspólny Bilet Aglomeracyjny

W ofercie taryfowej jest również Wspólny Bilet Aglomeracyjny, obejmujący dodatkowo przewoźników kolejowych (POLREGIO i Łódzką Kolej Aglomeracyjną) oraz komunikację MUK Zgierz, ZKM Łask, MPK Zduńska Wola, MPK Sieradz.

Szczegóły oferty Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego+ można znaleźć TUTAJ.


Od 8.10 zmiana taryfy opłat


Od 26.09 tymczasowa zmiana trasy


Od 19.09 zmiana przewoźnika i rozkładu jazdy


Od 8.09 tymczasowa zmiana trasy


Od 27.06 tymczasowa zmiana trasy


Od 30.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 4.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 7.03 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27