strona główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania reklama w serwisie linki

Autobusy:

Poniedziałek, godzina 23:17

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Podstawa prawna
» Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
» Ustawa z dnia 6 września z 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),
» Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Pabianicach
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych
ul. Narutowicza 33
95-200 Pabianice
tel. 42-225-46-31
fax: 42-225-46-69

czynne w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00


Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 • załączniki:
  • oświadczenie o spełnieniu wymogu o dobrej reputacji,
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
  • wykaz pojazdów, którymi transport drogowy ma być wykonywany,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Termin realizacji: 30 dni

Opłata za udzielenie licencji wynosi:

 • 200 zł przy licencji wydanej na okres od 2 do 15 lat,
 • 250 zł przy licencji wydanej na okres powyżej 15 do 30 lat,
 • 300 zł przy licencji wydanej na okres powyżej 30 do 50 lat

Opłaty z tytułu uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, I piętro (poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00, piątek: 8.00 - 14.00) lub na konto: GETIN NOBLE BANK S.A. nr 31 1560 0013 2473 5210 8000 0003.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic.

Dodatkowe informacje:
Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

Do pobrania:
» Wzór wniosku o udzielnie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (format PDF)


Od 1.03 tymczasowa zmiana trasy


Od 4.12 zawieszenie linii


Od 9.11 w dni robocze obowiązuje rozkład powszedni wolny od nauki szkolnej

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27