str. główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania deklaracja dostępności linki

Autobusy:

Poniedziałek, godzina 10:27

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Podstawa prawna
» Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
» Ustawa z dnia 6 września z 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),
» Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Pabianicach
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych
ul. Narutowicza 33
95-200 Pabianice
tel. 42-225-46-31
fax: 42-225-46-69

czynne w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00


Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 • załączniki:
  • oświadczenie o spełnieniu wymogu o dobrej reputacji,
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
  • wykaz pojazdów, którymi transport drogowy ma być wykonywany,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Termin realizacji: 30 dni

Opłata za udzielenie licencji wynosi:

 • 200 zł przy licencji wydanej na okres od 2 do 15 lat,
 • 250 zł przy licencji wydanej na okres powyżej 15 do 30 lat,
 • 300 zł przy licencji wydanej na okres powyżej 30 do 50 lat

Opłaty z tytułu uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, I piętro (poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00, piątek: 8.00 - 14.00) lub na konto: GETIN NOBLE BANK S.A. nr 31 1560 0013 2473 5210 8000 0003.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic.

Dodatkowe informacje:
Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

Do pobrania:
» Wzór wniosku o udzielnie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (format PDF)


Od 4.05 powrót na stałą trasę


Od 4.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 7.03 tymczasowa zmiana trasy


Od 4.10 tymczasowa zmiana trasy


Od 1.09 tymczasowa zmiana trasy


Od 19.04 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27