str. główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania deklaracja dostępności linki

Autobusy:

Poniedziałek, godzina 08:10

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS, TAXI:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników
 » TAXI

Przepisy porządkowe lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach

Na podstawie uchwały nr LVII/728/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, zwierząt i rzeczy w środkach lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2328)

§1. W pojazdach lokalnej komunikacji autobusowej zabrania się:
1) wsiadania (wskakiwania) do pojazdu i wysiadania (wyskakiwania) w czasie jazdy, w czasie zamykania się drzwi pojazdu oraz po sygnale dźwiękowym poprzedzającym zamknięcie drzwi;
2) nieuzasadnionego używania urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, gaśnic oraz innych urządzeń technicznych;
3) tarasowania drzwi pojazdu;
4) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;
5) przewożenia broni, zwierząt niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, cuchnących i innych przedmiotów mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu, w tym powodując zabrudzenie odzieży, uszkodzenie ciała pasażerów lub uszkodzenie pojazdu (ostre narzędzia, otwarte naczynia z farbą lub smarem, rowery, przedmioty wielkogabarytowe itp.);
6) spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub wnętrze pojazdu;
7) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń zakłócających spokój w pojeździe;
8) picia alkoholu, palenia tytoniu, używania e-papierosów;
9) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu;
10) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju;
11) prowadzenia akcji marketingowych bez zgody Operatora przewozów;
12) wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych określonych stosownymi przepisami prawa;

§2. 1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go na żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów.
2. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu jednorazowego innej osobie, jak również korzystać z biletu otrzymanego od osoby wysiadającej.
3. Pasażer korzystający z bezpłatnego przejazdu lub z biletu ulgowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kontrolującego ważny dokument uprawniający go do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu.
4. Bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczyt zawartych na nim danych jest nieważny.
5. Jeśli nie działają kasowniki, awarię należy zgłosić do kierowcy.

§3. Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za zawinione przez siebie szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu.

§4. 1. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi bądź uciążliwe dla pasażerów albo odmawiające zapłacenia należności za przejazd mogą być przez kierowcę, kontrolerów biletów lub służby porządkowe usunięte z autobusu bądź niedopuszczone do przejazdu.
2. Pasażerowi, którego usunięto z autobusu, nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu.

§5. 1. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu, pasażerom tych pojazdów posiadających ważny bilet jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania podróży z tym samym biletem, następnym pojazdem tej samej linii lub pojazdem zastępczym, podstawionym przez przewoźnika.
2. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu lub zmiany kierunku jazdy pojazdów spowodowanych siłą wyższą, zarządzeniami organów porządkowych lub innych niezależnych od przewoźnika.

§6. 1. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi w autobusie, należy do pasażera.
2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
3. W czasie przewozu pies winien mieć założony kaganiec i być trzymany na krótkiej smyczy.

§7. Wysiadanie na przystankach na żądanie odbywa się po uprzednim wciśnięciu przez pasażera przycisku "Stop" lub "Drzwi" w autobusie. Przystanki na żądanie są stosownie oznaczone w rozkładzie jazdy oraz na tablicach przystankowych.

§8. 1. Pasażerowie z wózkiem dziecięcym powinni wsiadać do pojazdu drugimi drzwiami i zająć miejsce przeznaczone dla wózka, sprawując przez cały czas podróży opiekę nad dzieckiem w wózku.
2. Wózek głęboki zaleca się ustawić przodem do kierunku jazdy, a koła znajdujące się z tyłu zablokować hamulcem. Wózek spacerowy powinno się ustawić tyłem do kierunku jazdy, blokując koła.
3. Zaleca się, aby opiekun dziecka wysiadał jako pierwszy i wyprowadzał tyłem wózek z dzieckiem.

§9. Pasażer zajmujący miejsce wyznaczone dla kobiet ciężarnych i osób z dzieckiem na ręku oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych, ma bezwzględny obowiązek zwolnienia ich w razie potrzeby.

§10. Osoby, korzystające z wózków inwalidzkich, za pomocą odpowiedniego przycisku mogą poprosić kierowcę o wysunięcie platformy, ułatwiającej wjazd do autobusu lub opuszczenie pojazdu. W czasie jazdy, wózek inwalidzki powinien być zabezpieczony pasami.

§11. W przypadku niezadowolenia ze świadczonych usług przewozowych, pasażerowi przysługuje prawo złożenia skargi, zażalenia lub reklamacji do przewoźnika lub organizatora. Odpowiedzi na skargi i wnioski udzielane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia jej wniesienia.

§12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami porządkowymi zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń oraz ustawy Prawo przewozowe.


Od 1.08 tymczasowa zmiana trasy


Od 1.08 zmiana taryfy opłat


Od 1.08 zmiana rozkładu jazdy


Od 1.08 zmiana trasy w Łodzi


Od 27.06 tymczasowa zmiana trasy


Od 27.06 w dni robocze obowiązuje rozkład jazdy powszedni wolny od nauki szkolnej


Od 30.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 4.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 7.03 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27