str. główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania deklaracja dostępności linki

Autobusy:

Czwartek, godzina 06:08

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS, TAXI:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników
 » TAXI

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017 - 2025

20 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Pabianicach podjęła uchwałę nr XXXIX/519/17 w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2025. W dniu 20 marca 2019 r. Rada dokonała aktualizacji planu. Zaktualizowany plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w 2019 r. jako pozycja 2147.

Plan transportowy można pobrać TUTAJ (format PDF, rozmiar 3MB).

Głównym celem planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Gminy Miejskiej Pabianice jest zaplanowanie do 2025 r. przewozów wykonywanych na zlecenie Gminy, na obszarze Miasta Pabianic i gmin sąsiednich (z którymi władze Miasta Pabianic –jako organizator transportu– podpisały porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego), zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu, które wynikają z istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno gospodarczego i negatywnych następstw niekontrolowanego rozwoju motoryzacji indywidualnej.

W ramach przyjętej, w opracowanym dla Pabianic planie, zasady zrównoważonego rozwoju, podstawowe znaczenie ma dążenie do racjonalnego zakresu usług świadczonych przez transport zbiorowy na obszarze Pabianic i gmin ościennych. Racjonalność ta zdeterminowana jest:
- koniecznością zapewnienia ilości i jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy w dostosowaniu do preferencji i oczekiwań pasażerów, w tym oczekiwanej dostępności dla osób niepełnosprawnych,
- dążeniem do zapewnienia wysokiej jakości usług transportu zbiorowego, tworzących realną alternatywę dla podróży własnym samochodem osobowym,
- koniecznością koordynacji planu rozwoju transportu lokalnego z planami rozwoju transportu w województwie oraz z planami rozwoju przestrzennego miasta,
- redukcją negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,
- efektywnością ekonomiczno-finansową określonych rozwiązań w zakresie kształtowania oferty przewozowej.

Zaprezentowana w planie transportowym wizja transportu publicznego w Pabianicach i w gminach ościennych, objętych obsługą organizatora, zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów  w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym.

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym, plan poddany został konsultacjom społecznym.


Od 8.10 zmiana taryfy opłat


Od 26.09 tymczasowa zmiana trasy


Od 19.09 zmiana przewoźnika i rozkładu jazdy


Od 8.09 tymczasowa zmiana trasy


Od 27.06 tymczasowa zmiana trasy


Od 30.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 4.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 7.03 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27