str. główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania deklaracja dostępności linki

Autobusy:

Poniedziałek, godzina 08:36

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS, TAXI:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników
 » TAXI

Deklaracja dostępności:

Urząd Miejski w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KomunikacjaPabianice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-06.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona nie jest zgodna z normą WCAG 2.1. AA. Jednocześnie informujemy, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na przygotowanie nowej wersji portalu KomunikacjaPabianice.pl (pierwsze postępowanie ogłoszone 29.11.2019 r.), która będzie spełniać wymogi dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Chmielewski, mchmiel@um.pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 422254609.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, ul. św. Jana 4:

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób na wózku - bariera architektoniczna.
 2. Brak jest podjazdu, windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
 3. Na parkingu przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Siedziba Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji oraz toaleta znajdują się na II piętrze.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille#a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. Można natomiast skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy UMP. Bliższe informacje w artykule Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48:

 1. Do budynku prowadzi wjazd od ul. Lutomierskiej - osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać do budynku podjazdem dla wózków.
 2. Na parterze znajduje się toaleta z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim.
 3. Korytarz na parterze budynku jest dostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Istnieje możliwość obsługi pasażera.
 4. W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
 5. Przed budynkiem na parkingu usytuowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille#a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych.
 8. W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.

Biuro Obsługi Klienta MZK, ul. Gabriela Narutowicza 9:

 1. Do budynku prowadzi wejście - osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie może wjechać do budynku - brak podjazdu dla wózków.
 2. W budynku brak toalety.
 3. W budynku brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
 4. Przed budynkiem na parkingu brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille#a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości skorzystania usługi tłumacza on-line.

Punkt Sprzedaży Biletów Dworzec PKP - ul. Łaska 37:

 1. Do budynku Dworca PKP prowadzi wjazd od ul. Łaskiej - osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać do budynku podjazdem dla wózków.
 2. Na parterze znajduje się toaleta z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim.
 3. Poczekalnia jest dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim, istnieje możliwość obsługi pasażera.
 4. W budynku brak jest systemu naprowadzającego niewidomych.
 5. Przed budynkiem na parkingu usytuowane są trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 7. W kasie dworca istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej oraz z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego on-line (wideo-tłumacz).

Dworzec MZK - pętla autobusowa Waltera-Jankego:

 1. Do budynku prowadzi wjazd od ul. „Waltera” Janke - osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać do budynku podjazdem dla wózków.
 2. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. W budynku brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
 4. Przed budynkiem tymczasowo brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, w planie budowa jednego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych (planowana realizacja w 2021 r.).
 5. Do budynku i wszystkich dostępnych dla klientów pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille#a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych.
 7. W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.


Od 1.08 tymczasowa zmiana trasy


Od 1.08 zmiana taryfy opłat


Od 1.08 zmiana rozkładu jazdy


Od 1.08 zmiana trasy w Łodzi


Od 27.06 tymczasowa zmiana trasy


Od 27.06 w dni robocze obowiązuje rozkład jazdy powszedni wolny od nauki szkolnej


Od 30.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 4.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 7.03 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27