str. główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania deklaracja dostępności linki

Autobusy:

Poniedziałek, godzina 11:16

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki (WBŁP):


Od 15 czerwca 2014 r. wystarczy tylko jeden bilet na podróżowanie wszystkimi środkami pabianickiej i łódzkiej komunikacji miejskiej we wszystkich strefach taryfowych. To Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki.

Ceny biletów WBŁP (na podstawie Porozumienia międzygminnego z 10 czerwca 2014 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki):

WSPÓLNY BILET ŁÓDZKO-PABIANICKI (MZK Pabianice + MPK Łódź)
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
30-dniowy imienny z Kartą Pabianiczanina lub Łodzianina 187,20 zł 93,60 zł
30-dniowy imienny 208,80 zł 104,40 zł
90-dniowy imienny z Kartą Pabianiczanina lub Łodzianina 492,00 zł 246,00 zł
90-dniowy imienny 544,80 zł 272,40 zł

Zasięg ważności WBŁP:

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki ważny jest w:
» dwóch strefach taryfowych pabianickiej komunikacji autobusowej,
» strefie 1+2 łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym na liniach Z41 i N4B).

Uprawnienia do przejazdów ulgowych na podst. WBŁP:

Przejazdy ulgowe na podstawie Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego przysługują wyłącznie następującym grupom pasażerów:

L.p. Ulgowy przejazd przysługuje: Podstawa prawna: Na podstawie dokumentu:

1

dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
§ 6 ust. 2 uchwały Nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r.;
§ 10 ust. 1 uchwały Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.;
ważna legitymacja szkolna

2

studentom studiów wyższych art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ważna legitymacja studencka

3

emerytom i rencistom § 6 ust. 6 uchwały Nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r.;
§ 10 ust. 3 uchwały Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.;
legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości

4

dzieciom w wieku od 4 do 7 lat § 6 ust. 8 uchwały Nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r.;
§ 10 ust. 4 uchwały Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.;
dokument potwierdzający wiek dziecka

5

weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.o weteranach działań poza granicami państwa legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty


Punkty Sprzedaży WBŁP:

Punkty sprzedaży Wspólnych Biletów Łódzko-Pabianickich na terenie Pabianic:

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) - ul. Narutowicza 9
Dni robocze: 6:00 - 19:45
Poniedziałek 2 maja: 9:00 - 16:45
Dwie ostatnie soboty miesiąca: 9:00 - 13:00
tel. 42-215-32-88

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 2 - Dworzec PKP
Dni robocze: 6:00 - 18:15
Poniedziałek 2 maja: 6:00 - 14:00
Dwie pierwsze soboty miesiąca: 9:00 - 13:00
tel. 42-205-41-40

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 3 - pętla Waltera-Jankego (dworzec MZK)
Dni robocze: 6:30 - 14:30
2 - 6 maja: NIECZYNNE
Poniedziałek 10 maja: 6:30 - 12:00
tel. 42-214-63-91

Sklep internetowy - www.migawka.lodz.pl
Uwaga! W związku z koniecznością przesyłu danych dotyczących nowo zakupionych biletów z systemu centralnego MIGAWKI do urządzeń kontrolerskich, prosimy o dokonywanie zakupów w sklepie internetowym z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Wspólne Bilety Łódzko-Pabianickie sprzedawane są także we wszystkich pozostałych punktach sprzedaży MIGAWKI - m.in. w Łodzi. Szczegółowy wykaz punktów na stronie www.migawka.lodz.pl.

Zasady korzystania:

1. Bilety WBŁP kodowane są na Migawkach MPK-Łódź. Więcej szczegółów na stronie www.migawka.lodz.pl.
2. Pasażer odbywający przejazd na podstawie biletu ulgowego zobowiązany jest posiadać i okazać do kontroli ważny dokument poświadczający prawo do korzystania z danej ulgi.
3. Jeżeli pasażer w czasie przejazdu nie okaże biletu, bądź okaże bilet ulgowy, ale nie okaże właściwego dokumentu poświadczającego uprawnienie, wówczas zostaje wystawiona opłata dodatkowa zgodnie z przepisami właściwego organizatora.
4. W przypadku okazania w terminie do 7 dni po nałożeniu opłaty dodatkowej ważnego w momencie kontroli biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego, pasażer pokrywa jedynie koszty opłaty manipulacyjnej na zasadach i w wysokości określonych przepisami organizatora.
5. Przy przejazdach, realizowanych środkami transportu organizatora i operatorów kolejowych, obowiązują przepisy porządkowe, uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i regulaminy właściwe dla danego organizatora.

Polecamy także: Wspólny Bilet Aglomeracyjny

W ofercie taryfowej jest również Wspólny Bilet Aglomeracyjny, obejmujący dodatkowo przewoźników kolejowych (POLREGIO i Łódzką Kolej Aglomeracyjną) oraz komunikację MUK Zgierz, ZKM Łask, MPK Zduńska Wola, MPK Sieradz.

Szczegóły oferty Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego+ można znaleźć TUTAJ.


Od 4.05 powrót na stałą trasę


Od 4.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 7.03 tymczasowa zmiana trasy


Od 4.10 tymczasowa zmiana trasy


Od 1.09 tymczasowa zmiana trasy


Od 19.04 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27