strona główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju kontakt do pobrania reklama w serwisie linki

Autobusy:

Piątek, godzina 11:12

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy
 » Bilety do 1 IV 2017
 » Bilety od 2 IV 2017
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa przejazdu
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Kup bilet
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013 - 2020

21 listopada 2013 r. Rada Miejska w Pabianicach jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVIII/610/13 w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013-2020. W dniu 19 grudnia 2013 r. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego - http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5720.

Plan transportowy można pobrać TUTAJ (format PDF, rozmiar 3MB).Głównym celem planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Gminy Miejskiej Pabianice jest zaplanowanie do 2020 r. przewozów wykonywanych na zlecenie Gminy, na obszarze Miasta Pabianic i gmin sąsiednich (z którymi władze Miasta Pabianic – jako organizator transportu – podpisały porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego), zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu, które wynikają z istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno gospodarczego i negatywnych następstw niekontrolowanego rozwoju motoryzacji indywidualnej. Celem planu jest także określenie integracji lokalnego transportu zbiorowego z powstającą Łódzką Koleją Aglomeracyjną, zarówno w zakresie skorelowania rozkładów jazdy ale także udziale we Wspólnym Bilecie Aglomeracyjnym.

W ramach przyjętej, w opracowanym dla Pabianic planie, zasady zrównoważonego rozwoju, podstawowe znaczenie ma dążenie do racjonalnego zakresu usług świadczonych przez transport zbiorowy na obszarze Pabianic i gmin ościennych. Racjonalność ta zdeterminowana jest:
- koniecznością zapewnienia ilości i jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy w dostosowaniu do preferencji i oczekiwań pasażerów, w tym oczekiwanej dostępności dla osób niepełnosprawnych,
- dążeniem do zapewnienia wysokiej jakości usług transportu zbiorowego, tworzących realną alternatywę dla podróży własnym samochodem osobowym,
- koniecznością koordynacji planu rozwoju transportu lokalnego z planami rozwoju transportu w województwie oraz z planami rozwoju przestrzennego miasta,
- redukcją negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,
- efektywnością ekonomiczno-finansową określonych rozwiązań w zakresie kształtowania oferty przewozowej.

Zaprezentowana w planie transportowym wizja transportu publicznego w Gminie Miejskiej Pabianice i w gminach ościennych objętych obsługą Urzędu Miejskiego w Pabianicach, pełniącego funkcję organizatora, zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego, plan został opracowany przez firmę Marcin Gromadzki Public Transport Consulting. Zgodnie ze zobowiązaniem ustawowym, plan poddany został konsultacjom społecznym.


Od 7.04 zmiana rozkładu jazdy, nowa stała trasa i oznaczenie linii nocnej


Od 2.04 zmiana taryfy opłat


Od 2.04 do 4.04 bezpłatne przejazdy MPK


Od 2.04 zmiana rozkładu jazdy


W nocy z 25.03 na 26.03 obowiązuje specjalny rozkład jazdy


Od 12.03 zmiana rozkładu jazdy

Zaplanuj podróż:Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27