strona główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania reklama w serwisie linki

Autobusy:

Czwartek, godzina 00:27

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa przejazdu
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Miliony na tramwaj, rower publiczny i autobusy na linię D

87 913 725 zł wyniesie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla Pabianic i Ksawerowa na projekt pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. Wniosek złożony przez miasto Pabianice został najwyżej oceniony w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

O wynikach konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania III.1.2 poinformował 1 września w Pabianicach Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Zostało złożonych kilkanaście wniosków o dofinansowanie, z których osiem przeszło pozytywną ocenę formalną. Wnioski te opiewały na łączną oczekiwaną kwotę dofinansowania 211 000 118,04 zł. W puli przeznaczonej na dofinansowanie projektów było tymczasem 114 273 435,00 zł. W wyniku oceny merytorycznej najwyżej zostały ocenione trzy projekty, które uzyskają dofinansowanie:
1. Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów: wartość projektu: 146 388 450,00 zł, dofinansowanie UE: 87 913 725,00 zł,
2. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (znany też pod nazwą marketingową „Rowerowe Łódzkie”) – wartość projektu: 17 218 893,00 zł, dofinansowanie UE: 11 899 235,00 zł,
3. Modernizacja transportu publicznego (wniosek Gminy Łask) – wartość projektu: 16 232 563,32 zł, dofinansowanie UE: 11 217 625,05 zł.

Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów
Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” przewiduje kompleksową modernizację linii tramwajowej 41 w Ksawerowie i Pabianicach, obejmującą:
» przebudowę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego w zakresie układu torowego, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, trakcyjnych linii kablowych;
» przebudowę / budowę przystanków tramwajowych, peronów i zatok autobusowych oraz zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych oraz ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;
» przebudowę pętli tramwajowej Wiejska;
» budowę tram-bus pasa w ul. Zamkowej, ul. Stary Rynek i części ul. Warszawskiej w Pabianicach;
» przebudowę / budowę podstacji trakcyjnych, w tym przebudowę / budowę niezbędnych instalacji wewnętrznych, technologicznych oraz przyłącza światłowodowego;
» budowę Inteligentnego Systemu Transportowego, w tym systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego;
» budowę kanalizacji oraz sieci światłowodowej dla obszarowego systemu sterowania i informacji pasażerskiej;
» przebudowę skrzyżowań w zakresie wynikającym z przebudowy układu drogowo-torowego;
» wprowadzenie priorytetu dla tramwajów w przejeździe przez wybrane osygnalizowane skrzyżowania;
» budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu, będących w kolizji z projektowanym układem torowo-drogowym;
» budowę parkingu rowerowego bike&ride w rejonie pętli tramwajowej Duży Skręt;
» budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Stary Rynek i Zamkowej w Pabianicach;
» zagospodarowanie terenu i zieleni;
» wydatki na inżyniera kontraktu oraz informację i promocję projektu.W ramach inwestycji przebudowane zostanie torowisko tramwajowe na długości ok. 8,66 km, w tym 5,79 km przypada na odcinek pabianicki, a 2,87 km na odcinek ksawerowski. Odcinki wbudowane w jezdnię zostaną wykonane z wykorzystaniem płyt prefabrykowanych. Zostanie również wykonane odwodnienie torowiska, w tym będzie wybudowany nowy kanał deszczowy na ul. Zamkowej od ul. Kościuszki do ul. Łaskiej. Nastąpi również kompleksowa modernizacja sieci trakcyjnej, obejmująca m.in. podstacje, sieć trakcyjną oraz słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe.

Nowością będzie pas autobusowo-tramwajowy na ul. Zamkowej, Stary Rynek oraz części ul. Warszawskiej. Dzięki temu, autobusy i tramwaje będą wykorzystywały wspólną przestrzeń jezdni. Przy tram-bus pasie zostaną wybudowane perony przystankowe, które będą obsługiwać zarówno pasażerów tramwajów, jak i autobusów komunikacji miejskiej. Na wspólnych przystankach autobusowo-tramwajowych zostaną zamontowane tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, pokazujące godziny odjazdu autobusów i tramwajów. Przystanki te będą objęte monitoringiem wizyjnym. Po przebudowie, na ulicy Zamkowej dla komunikacji indywidualnej pozostanie jeden pas ruchu do jazdy na wprost oraz niezbędne lewoskręty i miejsca parkingowe. Wzdłuż ulicy Zamkowej zostanie zbudowana droga dla rowerów o długości 1,5 km (od Starego Rynku do Zielonej).

Bezpieczeństwo pieszych poprawi doświetlenie 20 przejść dla pieszych, na których pieszy przekracza torowisko, a więc m.in. wszystkich przejść na ul. Zamkowej. Dodatkowo, planowane są dwie nowe sygnalizacje akomodacyjne w Ksawerowie – na skrzyżowaniach ulicy Łódzkiej z ul. Sienkiewicza i ul. Mały Skręt.

W tym roku planowany jest przetarg na inżyniera kontraktu, na początku 2018 roku przetarg na wykonanie inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj, natomiast roboty budowlane przewidziane są na lata 2019 – 2020.Łączna wartość inwestycji opiewa na 146 388 450 zł brutto, z czego wydatki kwalifikowalne stanowią 118 005 000 zł. Dofinansowanie wyniesie 74,5% kwoty wydatków kwalifikowalnych, czyli 87 913 725 zł, tj. zgodnie z wnioskowaną kwotą.

Wartość inwestycji dla miasta Pabianic wynosi 123 012 300 zł (w tym wydatki kwalifikowalne to 99 mln zł), natomiast dofinansowanie dla Pabianic to 73 755 000 zł.

Pozostała część środków przypada na gminę Ksawerów. Łączne wydatki Ksawerowa na tę inwestycję szacowane są na 23 376 150 zł (z czego 19 005 000 zł to wydatki kwalifikowalne – kwota netto), a wartość dofinansowania dla gminy opiewa na 14 158 725 zł.

Projekt tramwajowy będzie największą inwestycją w dziejach pabianickiego samorządu. Jest to także największe dofinansowanie ze środków zewnętrznych, jakie kiedykolwiek pozyskało miasto.

Rowerowe Łódzkie
Drugim w kolejności najlepiej ocenionym wnioskiem jest projekt pod nazwą „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”, znany szerzej jako „Rowerowe Łódzkie”. Beneficjentem będzie województwo łódzkie, a jednym z partnerów jest miasto Pabianice.

W miastach województwa łódzkiego powstanie system wypożyczalni roweru publicznego. W Pabianicach będzie łącznie 14 stacji ze 122 rowerami, które już w przyszłym roku pojawią się w następujących lokalizacjach:
1. Dworzec PKP
2. św. Jana/Partyzancka przy ZS nr 2
3. Kilińskiego/Zamkowa (Skwer Niczego)
4. Grota Roweckiego/Nawrockiego (przy poczcie)
5. Moniuszki/Śniadeckiego (przy I LO)
6. Jana Pawła II/Szpital
7. Wyszyńskiego/Moniuszki (nieopodal rynku)
8. Zamkowa/Zielona
9. Grota Roweckiego/hala sportowa (przy pływalni)
10. Waltera-Jankego/Nawrockiego (obok kościoła)
11. 20 Stycznia/kościół
12. Stary Rynek
13. Warszawska/Nawrockiego (przy SP17)
14. Warszawska/Duży Skręt

W pięciu pierwszych lokalizacjach zostaną zainstalowane duże stacje (na 10 rowerów i 15 stojaków), natomiast w ostatnich dziewięciu – mniejsze stacje (na 8 rowerów i 12 stojaków).

Łączna wartość projektu dla wszystkich partnerów wynosi 17 218 893 zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 11 899 235 zł.

Udział Pabianic w kosztach inwestycji szacowany jest na 1 920 458,17 zł brutto. Otrzymane dofinansowanie dla Pabianic będzie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych i wyniesie 1 292 593,05 zł.

Łask – Modernizacja transportu publicznego
Ostatni ze złożonych projektów, który dostanie dofinansowanie to inwestycja Gminy Łask. Bezpośrednimi beneficjentami inwestycji również będą pabianiczanie, ponieważ inwestycja pn. „Modernizacja transportu publicznego” przewiduje m.in. zakup nowych autobusów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej, który obsługuje m.in. linię D do Pabianic. Wartość projektu łącznie szacowana jest na 16 232 563,32 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 11 217 625,05 zł.

piątek, 1.09.2017 / godz.: 12:03

Komentarze:


Urząd Miejski w Pabianicach nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi
zamieszczanych przez użytkowników w poniższych komentarzach.
Komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, niezgodne z prawem
oraz adresy reklamujące inne strony internetowe będą kasowane.

Aby móc dodawać komentarze, należy być zalogowanym na portalu Facebook.com.
Od 20.05 do 6.06 zostaje uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza na trasie Pabianice - Łask


Od 18.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 16.05 zmiana rozkładu jazdy


Od 23.04 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27