strona główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania reklama w serwisie linki

Autobusy:

Sobota, godzina 18:24

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa przejazdu
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Nowe ceny biletów tramwajowych od 2 kwietnia

Od niedzieli 2 kwietnia wejdzie w życie zmiana taryfy opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, obejmująca również linie 41 i N4. Zmienią się ceny i rodzaje biletów, a także wysokość opłat dodatkowych. W związku z reformą siatki połączeń łódzkiej komunikacji miejskiej, od 2 do 4 kwietnia przejazdy łódzką komunikacją (w tym tramwajami linii 41) będą darmowe.

Decyzję o zmianie taryfy opłat podjęła Rada Miejska w Łodzi – uchwałą nr XLII/1108/17 z dnia 22 lutego 2017 r., zmienioną uchwałą nr XLIII/1135/17 z dnia 15 marca 2017 r.

W przypadku biletów krótkookresowych (jednodniowe, weekendowe, 5-dniowe) oraz okresowych (30-dniowe, 90-dniowe, 12-miesięczne) będzie obowiązywał podział na strefy „1” (Łódź) oraz „1+2” (cała sieć MPK, w tym Pabianice, Ksawerów i Łódź). Bilety 30-dniowe imienne na wszystkie linie dodatkowo będą dostępne także w wariancie wyłącznie dla strefy „2”, czyli w przypadku linii 41 i N4 – ważne na obszarze Pabianic i Ksawerowa. Bilet taki będzie kosztował 60 zł, czyli o 24 zł mniej niż trzeba było dotąd zapłacić za bilet 30-dniowy liniowy podmiejski.

Cena biletów 20 i 40-minutowych wzrośnie o 20 groszy (ulgowy – 10 groszy), natomiast koszt biletu godzinnego pozostanie niezmieniony. Bilety czasowe 20-, 40- i 60-minutowe – podobnie, jak dotychczas – obowiązują bez podziału na strefy i upoważniają do przesiadania się pomiędzy pojazdami łódzkiego MPK. Dzięki biletom dopłatowym (normalny 80 gr, ulgowy 40 gr) będzie można wydłużać czas biletu z 20 minut na 40 i z 40 na 60. Bilet dopłatowy należy dokasować przed upływem czasu ważności skasowanego wcześniej biletu, którego ważność chcemy przedłużyć.

Bilet 24-godzinny zostanie zastąpiony biletem jednodniowym, ważnym od momentu skasowania do godz. 23:59 tego samego dnia. Bilet jednodniowy na strefę 1+2 będzie kosztował 13,20 zł, a więc mniej niż dotychczasowy bilet 24-godzinny.

Nowością będzie bilet weekendowy za 12 zł, ważny od godz. 18:00 w piątek do godz. 3:00 w najbliższy poniedziałek. Bilet ten będziemy mogli zakupić w biletomatach MPK.

Z oferty zostaną wycofane kodowane na Migawkach bilety 3-, 7- i 14-dniowe. Zostaną natomiast wprowadzone bilety papierowe 5-dniowe, które będzie można kupić w biletomatach. Bilet 5-dniowy na strefę 1+2 będzie kosztował 39,60 zł (ulgowy – 19,80 zł) i zachowa ważność przez 5 kolejnych dni kalendarzowych od momentu skasowania.

W biletomatach będzie można zakupić również bilety grupowe w różnych konfiguracjach: jednodniowy 2+3 (do 2 osób dorosłych i do 3 dzieci do lat 18), jednodniowy 2+30 (do 2 osób dorosłych i do 30 dzieci), weekendowy 2+3 oraz 5-dniowy 2+3.

Nie zmienią się ceny Wspólnych Biletów Łódzko-Pabianickich oraz Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych na strefy ze znakiem „+”.

Do 1 kwietnia można kodować na Migawce bilety okresowe po dotychczasowych cenach, także jeśli ich okres ważności rozpocznie się po 2 kwietnia. Bilety okresowe można kupić z maksymalnie 30-dniowym wyprzedzeniem.

Oto szczegóły nowej taryfy, ważnej od 2 kwietnia:

STREFA 1+2 (linie 41 i N4B oraz cała sieć łódzkiej komunikacji miejskiej)
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
Czasowy 20-minutowy 2,80 zł 1,40 zł
Czasowy 40-minutowy 3,60 zł 1,80 zł
Czasowy 60-minutowy 4,40 zł 2,20 zł
Jednodniowy 13,20 zł 6,60 zł
Jednodniowy grupowy 2+3 (tylko w biletomacie) 18,00 zł -
Jednodniowy grupowy 2+30 (tylko w biletomacie) 38,40 zł -
Weekendowy na okaziciela (tylko w biletomacie) 12,00 zł 6,00 zł
Weekendowy grupowy 2+3 (tylko w biletomacie) 18,00 zł -
5-dniowy na okaziciela (tylko w biletomacie) 39,60 zł 19,80 zł
5-dniowy grupowy 2+3 (tylko w biletomacie) 60,00 zł -
30-dniowy imienny na dwie linie 96,00 zł 48,00 zł
30-dniowy imienny na wszystkie linie 108,00 zł 54,00 zł
30-dniowy na okaziciela na wszystkie linie 162,00 zł 81,00 zł
90-dniowy imienny na wszystkie linie 270,00 zł 135,00 zł
90-dniowy na okaziciela na wszystkie linie 405,00 zł 202,50 zł
12-miesięczny na wszystkie linie 876,00 zł 438,00 zł
STREFA 2 (linie 41 i N4B w granicach Pabianic i Ksawerowa)
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
30-dniowy imienny na linie 41 i N4B (Pabianice - Ksawerów) 60,00 zł 30,00 zł
WSPÓLNY BILET ŁÓDZKO-PABIANICKI (MZK Pabianice + MPK Łódź)
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
30-dniowy imienny 149,00 zł 74,50 zł
90-dniowy imienny 394,00 zł 197,00 zł
Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki ważny jest:
- we wszystkich strefach pabianickiej komunikacji autobusowej,
- we wszystkich strefach łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym na liniach 41 i N4B).

Szczegóły oferty WBŁP (w tym ulgi, punkty sprzedaży) - można znaleźć TUTAJ
WSPÓLNY BILET AGLOMERACYJNY (kolej + komunikacja miejska)
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
30-dniowy imienny STREFA A (Pabianice + Łódź + Zgierz) 128,00 zł 64,00 zł
30-dniowy imienny STREFA A+ (Pabianice + Łódź + Zgierz) 180,00 zł 90,00 zł
30-dniowy imienny STREFA B (do Łasku) 220,00 zł 110,00 zł
30-dniowy imienny STREFA B+ (do Łasku) 225,00 zł 112,50 zł
30-dniowy imienny STREFA C (do Zduńskiej Woli) 250,00 zł 125,00 zł
30-dniowy imienny STREFA C+ (do Zduńskiej Woli) 260,00 zł 130,00 zł
30-dniowy imienny STREFA D (do Sieradza) 290,00 zł 145,00 zł
30-dniowy imienny STREFA D+ (do Sieradza) 310,00 zł 155,00 zł
Wspólny Bilet Aglomeracyjny ważny jest:
- we wszystkich strefach łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym na liniach 41 i N4B),
- w pociągach POLREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w zależności od zasięgu stref: A/A+ (Pabianice, Łódź, Zgierz), B/B+ (do Łasku), C/C+ (do Zd. Woli), D/D+ (do Sieradza),
- we wszystkich strefach pabianickiej komunikacji autobusowej (tylko bilety ze znakiem +),
- we wszystkich strefach MUK Zgierz (tylko bilety ze znakiem +),
- we wszystkich strefach ZKM Łask (tylko bilet B+),
- w strefie miejskiej MPK Zduńska Wola na liniach 1, 2, 3, 5, 10, 11 (tylko bilet C+)
- we wszystkich strefach MPK Sieradz (tylko bilet D+).

Zmianie ulegną nie tylko rodzaje i ceny biletów czasowych i okresowych, ale także wysokość opłat dodatkowych i manipulacyjnych. Opłata za brak ważnego biletu bądź brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu wyniesie 270 zł, w przypadku zapłaty w ciągu 7 dni zostanie obniżona do 162 zł. Opłata za brak dokumentu upoważniającego do ulgowego przejazdu wyniesie 180 zł, a w przypadku wpłaty w ciągu 7 dni – 108 zł.

W przypadku przedstawienia, w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty dodatkowej imiennego biletu długookresowego ważnego w czasie kontroli bądź dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, aktualnego w dniu kontroli, opłata dodatkowa zostaje anulowana, a uiszczona podlega w całości zwrotowi. Zanim jednak to nastąpi należy uiścić opłatę manipulacyjnej w wysokości 14 zł.

Szczegółowe informacje o nowej taryfie dostępne są na stronie internetowej www.mpk.lodz.pl.

poniedziałek, 20.03.2017 / godz.: 14:52

Komentarze:


Urząd Miejski w Pabianicach nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi
zamieszczanych przez użytkowników w poniższych komentarzach.
Komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, niezgodne z prawem
oraz adresy reklamujące inne strony internetowe będą kasowane.

Aby móc dodawać komentarze, należy być zalogowanym na portalu Facebook.com.
W nocy z 24.03 na 25.03 obowiązuje specjalny rozkład jazdy (zmiana czasu)


23.03 wieczorem dodatkowe kursy


23.03 wieczorem tymczasowa zmiana trasy


23.03 wieczorem zostaje uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza


23.03 wieczorem utrudnienia w ruchu


Od 19.03 do 21.03 specjalny rozkład:
- odjazd z Akacjowej o 8:20,
- odjazd z Gimnazjum o 12:40


Od 11.03 zmiana rozkładu jazdy


Od 4.09 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27