strona główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania reklama w serwisie linki

Autobusy:

Czwartek, godzina 00:33

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa przejazdu
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Nowe ceny biletów tramwajowych od 2 kwietnia

Od niedzieli 2 kwietnia wejdzie w życie zmiana taryfy opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, obejmująca również linie 41 i N4. Zmienią się ceny i rodzaje biletów, a także wysokość opłat dodatkowych. W związku z reformą siatki połączeń łódzkiej komunikacji miejskiej, od 2 do 4 kwietnia przejazdy łódzką komunikacją (w tym tramwajami linii 41) będą darmowe.

Decyzję o zmianie taryfy opłat podjęła Rada Miejska w Łodzi – uchwałą nr XLII/1108/17 z dnia 22 lutego 2017 r., zmienioną uchwałą nr XLIII/1135/17 z dnia 15 marca 2017 r.

W przypadku biletów krótkookresowych (jednodniowe, weekendowe, 5-dniowe) oraz okresowych (30-dniowe, 90-dniowe, 12-miesięczne) będzie obowiązywał podział na strefy „1” (Łódź) oraz „1+2” (cała sieć MPK, w tym Pabianice, Ksawerów i Łódź). Bilety 30-dniowe imienne na wszystkie linie dodatkowo będą dostępne także w wariancie wyłącznie dla strefy „2”, czyli w przypadku linii 41 i N4 – ważne na obszarze Pabianic i Ksawerowa. Bilet taki będzie kosztował 60 zł, czyli o 24 zł mniej niż trzeba było dotąd zapłacić za bilet 30-dniowy liniowy podmiejski.

Cena biletów 20 i 40-minutowych wzrośnie o 20 groszy (ulgowy – 10 groszy), natomiast koszt biletu godzinnego pozostanie niezmieniony. Bilety czasowe 20-, 40- i 60-minutowe – podobnie, jak dotychczas – obowiązują bez podziału na strefy i upoważniają do przesiadania się pomiędzy pojazdami łódzkiego MPK. Dzięki biletom dopłatowym (normalny 80 gr, ulgowy 40 gr) będzie można wydłużać czas biletu z 20 minut na 40 i z 40 na 60. Bilet dopłatowy należy dokasować przed upływem czasu ważności skasowanego wcześniej biletu, którego ważność chcemy przedłużyć.

Bilet 24-godzinny zostanie zastąpiony biletem jednodniowym, ważnym od momentu skasowania do godz. 23:59 tego samego dnia. Bilet jednodniowy na strefę 1+2 będzie kosztował 13,20 zł, a więc mniej niż dotychczasowy bilet 24-godzinny.

Nowością będzie bilet weekendowy za 12 zł, ważny od godz. 18:00 w piątek do godz. 3:00 w najbliższy poniedziałek. Bilet ten będziemy mogli zakupić w biletomatach MPK.

Z oferty zostaną wycofane kodowane na Migawkach bilety 3-, 7- i 14-dniowe. Zostaną natomiast wprowadzone bilety papierowe 5-dniowe, które będzie można kupić w biletomatach. Bilet 5-dniowy na strefę 1+2 będzie kosztował 39,60 zł (ulgowy – 19,80 zł) i zachowa ważność przez 5 kolejnych dni kalendarzowych od momentu skasowania.

W biletomatach będzie można zakupić również bilety grupowe w różnych konfiguracjach: jednodniowy 2+3 (do 2 osób dorosłych i do 3 dzieci do lat 18), jednodniowy 2+30 (do 2 osób dorosłych i do 30 dzieci), weekendowy 2+3 oraz 5-dniowy 2+3.

Nie zmienią się ceny Wspólnych Biletów Łódzko-Pabianickich oraz Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych na strefy ze znakiem „+”.

Do 1 kwietnia można kodować na Migawce bilety okresowe po dotychczasowych cenach, także jeśli ich okres ważności rozpocznie się po 2 kwietnia. Bilety okresowe można kupić z maksymalnie 30-dniowym wyprzedzeniem.

Oto szczegóły nowej taryfy, ważnej od 2 kwietnia:

STREFA 1+2 (linie 41 i N4B oraz cała sieć łódzkiej komunikacji miejskiej)
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
Czasowy 20-minutowy 2,80 zł 1,40 zł
Czasowy 40-minutowy 3,60 zł 1,80 zł
Czasowy 60-minutowy 4,40 zł 2,20 zł
Jednodniowy 13,20 zł 6,60 zł
Jednodniowy grupowy 2+3 (tylko w biletomacie) 18,00 zł -
Jednodniowy grupowy 2+30 (tylko w biletomacie) 38,40 zł -
Weekendowy na okaziciela (tylko w biletomacie) 12,00 zł 6,00 zł
Weekendowy grupowy 2+3 (tylko w biletomacie) 18,00 zł -
5-dniowy na okaziciela (tylko w biletomacie) 39,60 zł 19,80 zł
5-dniowy grupowy 2+3 (tylko w biletomacie) 60,00 zł -
30-dniowy imienny na dwie linie 96,00 zł 48,00 zł
30-dniowy imienny na wszystkie linie 108,00 zł 54,00 zł
30-dniowy na okaziciela na wszystkie linie 162,00 zł 81,00 zł
90-dniowy imienny na wszystkie linie 270,00 zł 135,00 zł
90-dniowy na okaziciela na wszystkie linie 405,00 zł 202,50 zł
12-miesięczny na wszystkie linie 876,00 zł 438,00 zł
STREFA 2 (linie 41 i N4B w granicach Pabianic i Ksawerowa)
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
30-dniowy imienny na linie 41 i N4B (Pabianice - Ksawerów) 60,00 zł 30,00 zł
WSPÓLNY BILET ŁÓDZKO-PABIANICKI (MZK Pabianice + MPK Łódź)
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
30-dniowy imienny 149,00 zł 74,50 zł
90-dniowy imienny 394,00 zł 197,00 zł
Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki ważny jest:
- we wszystkich strefach pabianickiej komunikacji autobusowej,
- we wszystkich strefach łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym na liniach 41 i N4B).

Szczegóły oferty WBŁP (w tym ulgi, punkty sprzedaży) - można znaleźć TUTAJ
WSPÓLNY BILET AGLOMERACYJNY (kolej + komunikacja miejska)
RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
30-dniowy imienny STREFA A (Pabianice + Łódź + Zgierz) 128,00 zł 64,00 zł
30-dniowy imienny STREFA A+ (Pabianice + Łódź + Zgierz) 180,00 zł 90,00 zł
30-dniowy imienny STREFA B (do Łasku) 220,00 zł 110,00 zł
30-dniowy imienny STREFA B+ (do Łasku) 225,00 zł 112,50 zł
30-dniowy imienny STREFA C (do Zduńskiej Woli) 250,00 zł 125,00 zł
30-dniowy imienny STREFA C+ (do Zduńskiej Woli) 260,00 zł 130,00 zł
30-dniowy imienny STREFA D (do Sieradza) 290,00 zł 145,00 zł
30-dniowy imienny STREFA D+ (do Sieradza) 310,00 zł 155,00 zł
Wspólny Bilet Aglomeracyjny ważny jest:
- we wszystkich strefach łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym na liniach 41 i N4B),
- w pociągach POLREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w zależności od zasięgu stref: A/A+ (Pabianice, Łódź, Zgierz), B/B+ (do Łasku), C/C+ (do Zd. Woli), D/D+ (do Sieradza),
- we wszystkich strefach pabianickiej komunikacji autobusowej (tylko bilety ze znakiem +),
- we wszystkich strefach MUK Zgierz (tylko bilety ze znakiem +),
- we wszystkich strefach ZKM Łask (tylko bilet B+),
- w strefie miejskiej MPK Zduńska Wola na liniach 1, 2, 3, 5, 10, 11 (tylko bilet C+)
- we wszystkich strefach MPK Sieradz (tylko bilet D+).

Zmianie ulegną nie tylko rodzaje i ceny biletów czasowych i okresowych, ale także wysokość opłat dodatkowych i manipulacyjnych. Opłata za brak ważnego biletu bądź brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu wyniesie 270 zł, w przypadku zapłaty w ciągu 7 dni zostanie obniżona do 162 zł. Opłata za brak dokumentu upoważniającego do ulgowego przejazdu wyniesie 180 zł, a w przypadku wpłaty w ciągu 7 dni – 108 zł.

W przypadku przedstawienia, w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty dodatkowej imiennego biletu długookresowego ważnego w czasie kontroli bądź dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, aktualnego w dniu kontroli, opłata dodatkowa zostaje anulowana, a uiszczona podlega w całości zwrotowi. Zanim jednak to nastąpi należy uiścić opłatę manipulacyjnej w wysokości 14 zł.

Szczegółowe informacje o nowej taryfie dostępne są na stronie internetowej www.mpk.lodz.pl.

poniedziałek, 20.03.2017 / godz.: 14:52

Komentarze:


Urząd Miejski w Pabianicach nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi
zamieszczanych przez użytkowników w poniższych komentarzach.
Komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, niezgodne z prawem
oraz adresy reklamujące inne strony internetowe będą kasowane.

Aby móc dodawać komentarze, należy być zalogowanym na portalu Facebook.com.
Od 20.05 do 6.06 zostaje uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza na trasie Pabianice - Łask


Od 18.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 16.05 zmiana rozkładu jazdy


Od 23.04 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27