strona główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania reklama w serwisie linki

Autobusy:

Sobota, godzina 18:27

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa przejazdu
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Od kwietnia bilety autobusowe o połowę taniej

Rada Miejska w Pabianicach na sesji 2 marca przyjęła projekt prezydenta Grzegorza Mackiewicza, wprowadzający Kartę Pabianiczanina i zarazem uchwałę obniżającą o połowę ceny biletów autobusowych dla posiadaczy Karty Pabianiczanina. Uczniowie, emeryci i studenci pojadą za 65 groszy, a pozostali za 1,30 zł. Za bilety miesięczne zapłacą odpowiednio 18,50 zł i 37 zł.

Wnioski o wydanie Karty Pabianiczanina będzie od 3 kwietnia wydawać Biuro Kart Miejskich, zlokalizowane przy ul. św. Jana 4 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego). Uchwała wprowadzająca zniżki w komunikacji miejskiej na podstawie Karty Pabianiczanina wejdzie w życie 3 kwietnia 2017 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. O faktycznej dacie wejścia zmiany w życie poinformujemy.

Kartę uprawniającą do korzystania z ulg w ramach Programu „Karta Pabianiczanina” może otrzymać każdy mieszkaniec miasta Pabianice, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest Miasto Pabianice, bez względu na to, czy osiąga dochód, a także niepełnoletni członkowie jego rodziny w wieku powyżej 7 roku życia. Dzieci w wieku do 7 lat korzystają z ulg na podstawie Karty wydanej rodzicom lub opiekunom prawnym.

Osoby niezameldowane na terenie miasta Pabianice, ale zamieszkujące w nim, rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych i deklarujące w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem ich zamieszkania jest miasto Pabianice przy składaniu wniosku o przyznanie karty i nadanie uprawnień wynikających z Programu „Karta Pabianiczanina” muszą przedłożyć jako załącznik do wniosku jeden z następujących dokumentów:
a) kserokopię pierwszej strony PIT z prezentatą Urzędu Skarbowego,
b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – ZAP3,
c) jeśli podatek za rok poprzedzający złożenie wniosku rozliczono przez Internet, należy załączyć wydrukowaną pierwszą stronę oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy.

Na podstawie Karty Pabianiczanina będzie można podróżować autobusami pabianickiego MZK z ulgami 50 i 75%.

Do ulgi 50% będą uprawnione osoby posiadające Kartę Pabianiczanina, nieposiadające jednocześnie uprawnienia do korzystania z innych ulg.

Do ulgi 75% będą uprawnione osoby posiadające już ulgę 50% z innego tytułu:
» dzieci i młodzież od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, posiadający Kartę Pabianiczanina;
» studenci studiów wyższych, posiadający Kartę Pabianiczanina;
» emeryci i renciści, posiadający Kartę Pabianiczanina;
» dzieci w wieku od 4 do 7 lat, których rodzic lub opiekun prawny posiada Kartę Pabianiczanina;
» osoby pobierające zasiłek przedemerytalne lub świadczenie przedemerytalne, posiadające Kartę Pabianiczanina.

Warunkiem korzystania z ulgi 50% będzie okazanie podczas kontroli biletów Karty Pabianiczanina wraz z dokumentem tożsamości, a w przypadku biletów z ulgą 75% - Karty Pabianiczanina oraz odpowiedniego dokumentu, uprawniającego do zniżki.

Ulgi na podstawie Karty Pabianiczanina nie będą obejmowały biletów miesięcznych na okaziciela, Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych, Wspólnych Biletów Łódzko-Pabianickich oraz biletów taryfy łódzkiej i łaskiej.

W związku z wprowadzeniem dla emerytów posiadających Kartę Pabianiczanina biletu 30-dniowego za 18,50 zł (jedna strefa) lub 22,50 zł (dwie strefy), likwidacji ulegnie bilet seniora w cenie 25 zł.

Kierowcy autobusów – jak dotychczas – będą sprzedawali za odliczoną kwotę wyłącznie bilety czasowe normalne i z ulgą 50%. Bilety z ulgą 75% dostępne będą wyłącznie w przedsprzedaży.

Ceny biletów z Kartą Pabianiczanina:

JEDNA STREFA - SIEĆ LINII MZK PABIANICE
RODZAJ BILETU ULGA 50% ULGA 75%
Jednorazowy jednostrefowy 1,30 zł 0,65 zł
40-minutowy jednostrefowy 1,50 zł 0,75 zł
24-godzinny jednostrefowy 3,90 zł 1,95 zł
7-dniowy imienny jednostrefowy 12,50 zł 6,25 zł
14-dniowy Imienny jednostrefowy 21,00 zł 10,50 zł
30-dniowy imienny jednostrefowy 37,00 zł 18,50 zł
90-dniowy lub 3-miesięczny imienny jednostrefowy 100,00 zł 50,00 zł
DWIE STREFY - SIEĆ LINII MZK PABIANICE
RODZAJ BILETU ULGA 50% ULGA 75%
Jednorazowy dwustrefowy 1,90 zł 0,95 zł
60-minutowy dwustrefowy 2,10 zł 1,05 zł
24-godzinny dwustrefowy 5,70 zł 2,85 zł
7-dniowy imienny dwustrefowy 14,50 zł 7,25 zł
14-dniowy imienny dwustrefowy 25,00 zł 12,50 zł
30-dniowy imienny dwustrefowy 45,00 zł 22,50 zł
90-dniowy lub 3-miesięczny imienny dwustrefowy 120,00 zł 60,00 zł

piątek, 3.03.2017 / godz.: 09:22

Komentarze:


Urząd Miejski w Pabianicach nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi
zamieszczanych przez użytkowników w poniższych komentarzach.
Komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, niezgodne z prawem
oraz adresy reklamujące inne strony internetowe będą kasowane.

Aby móc dodawać komentarze, należy być zalogowanym na portalu Facebook.com.
W nocy z 24.03 na 25.03 obowiązuje specjalny rozkład jazdy (zmiana czasu)


23.03 wieczorem dodatkowe kursy


23.03 wieczorem tymczasowa zmiana trasy


23.03 wieczorem zostaje uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza


23.03 wieczorem utrudnienia w ruchu


Od 19.03 do 21.03 specjalny rozkład:
- odjazd z Akacjowej o 8:20,
- odjazd z Gimnazjum o 12:40


Od 11.03 zmiana rozkładu jazdy


Od 4.09 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27